Monday, June 23, 2008

Sjuka - socialbidragsberoende ?

Ska sjuka behöva bli socialbidragsberoende?

Svaret är i många fall ja vilket jag visar i texten här nedan

Det förslag från regeringen som den borgerliga majoriteten i riksdagen, efter en lång debatt, röstade igenom, kommer att leda till ökat socialbidragsberoende.

Beslutet innebär nämligen följande.
För den som är långtidssjukskriven prövas sjukskrivningen inom 90 dagar. Då bedöms om den sjukskrivne kan fortsätta med sitt eget arbete eller omplaceras på samma arbetsplats. Om det ine fungerar blir man hänvisad till arbetsförmedlingen, för att söka ett nytt arbete som är mer lämpligt, som Christina Husmark Pehrsson (m) socialförsäkringsministern skriver i regeringens proposition. Efter tterligare 90 sjukdagar prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Då tvingas man söka nytt arbete i hela landet, snart blir det väl i grannläderna också.

Det är intressant att jämföra dessa 90 plus 90 dagar med behandlingstiderna för olika sjukdomar: bröstcancer, prostatacancer, Hodgkins sjukdom, hjärtinfarkt, magsår, diskbråck, Parkinssons sjukdom, MS för att nämna några exempel, som jag av olika skäl känner väl till. Jag tänker då på tiden från den dag sjukdomen upptäcks till den sjuke är frisk.

Efter ett halvt års sjukskrivnng kan den sjukskrivne mista sin sjukpenning. Då återstår bara försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. Sveriges kommuner och landstings (SKL), ordförande Anders Knape (m), beräknar att kommunernas kostnader kommer att öka med 500 miljoner och att 10.000 tusen persoer kan komma att bli beroende av ekonomiskt stöd från kommunerna redan från den 1 juli i år, alltså bara om någon vecka. Lägg märke till att det är inte jag som påstår detta. Det är den moderat som är ordförande i SKL, alltså partivän till Reinfeldt, Husmark Pehrsson och Ericsson som säger det.

Mina gamla kamrater i riksdagens Socialförsäkringsutskott, accepterar inte införandet av en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det är ovädigt ett välfärdsland.

Jan Ericsson (m) har nu fått svar. Han är glad som en lärka för att han fått vara med och rösta igenom det jag beskrivit. Lika glad som han är för att han fått möjlighet att genom sin jaröst i riksdagen bidra till att FRA får möjlighet att avlyssna alla svenskars telefonsamtal, mobilsamtal, textmedelanden (sms) och e-brev.

Nu är det bara att hoppas att han berättar det för så mångs som möjligt. Han och andra moderater kan passa på att samtidigt förklara varför den som har sin försörjning från uppskjuten lön, alltså pension, skall betala högre skatt än den som har den från löneinkomst exempelvis riksdagsarvode.

No comments: