Tuesday, June 10, 2008

Jan Ericson-(m) - vet allt

Jan Ericson, riksdagsledamot (m) har låtit meddela att "Arne har fel som vanligt".

Är det inte fantastiskt med människor som vet allt, kan allt. har varit med om allt och alltid är beredda att sätta betyg på andra och tala om att de andra alltid har fel. Den moderate riksdagsledamoten Ericson, han som tryckt på knappen för sänkt ersättning i a-kassan, höjd egenavgift i a-kassan, sänkt sjukersättning, högre skatt för den som är sjuk, arbetslös, förtidspensionär eller pensionär, låter meddela att jag inte begripit någonting. Jag överlåter till andra att bedöma våra meriter i det avseendet.

En sak skall det dock inte råda något som helst tvivel om. I det Sverige som den moderate riksdagsledamoten Ericson vill ha där skall man vara ung, frisk, ha arbete och enligt Ericsons mening vara "duktig".

Är man sjuk, särskilt långtidssjuk exempelvis drabbats av utmattningsdepression, arbetslös, får sin inkomst från uppskjuten lön, alltså pension, då skall man straffas. Allt enligt Ericson "han som vet allt" i motsats till mig "som har fel som vanligt".

Tänk om de moderata riksdagsledamöterna nu kunde ägna en tanke, jag begär inte så mycket, bara en tanke, åt vad som nu bör göras för att hejda inflationsbrasan och få hejd på räntehöjningarna.

1 comment:

Jan Ericson (m) said...

Arne svarar inte på mina frågor!
Så här skrev jag:

"Den nya sjukförsäkringsreformen kommer att hjälpa många - inte stjälpa! Mina utförliga kommentarer och fakta om vad reformen VERKLIGEN innebär hittar du på min blogg den 4/6, adress
http://www.ericsoniubbhult.se

När Arne var med och styrde Sverige tvingades hundratusentals människor till förtidspension efter ett års sjukskrivning, ofta mot sin vilja, och med en ersättning på 64% av lönen. Samtidigt fick man sparken från jobbet och miste sin rätt till rehabilitering!

Med Alliansen får man behålla sin sjukpenning i stället - och den blir 75% av inkomsten. Samtidigt får man rätt till alla rehabilitering och stöd som den nya lagen ger. På vilket sätt anser Arne att detta är en försämring?"

Kom igen nu Arne, på vilket sätt är den nya sjukförsäkringsreformen sämre för de långtidssjuka än regelverket på din tid? Jag förstår att du inte vill svara, men ett uteblivet svar är ju också ett svar....