Wednesday, July 04, 2007

Skattepolitisk härdsmälta

Systemskiftet fortsätter. Först föreslog den moderatstyrda regeringen att förmögenhetsskatten skall slopas och riksdagen inklusive Ulf Sjösten (m) och Else-Marie Lindgren (kd) röstade för. Därefter var det fastighetsskattens tur. Nu skall den slopas och ersättas av en kommunal avgift. Innebörden av förslaget är att man gör en gigantisk förmögenhetsöverföring från, som en blivande moderat riksdagsledamot sade för några år sedan "lantisarna, som inte är så smarta" till stockholmarna.

De som tjänar på detta beslut är i första hand de som bor i storstäderna och delar av kustområdena. Ett exempel - Fredrik Reinfeldt tjänar 35.000 på beslutet. De som får betala är alla som får höjd reavinstskatt när de säljer sina fastigheter. Ovan nämnda riksdagsledamöter röstade för detta också.Nu är det dags för nästa förslag. Från och med den 1 juli införs skattesubventioner för "hushållsnära tjänster". När man läser Skatteverkets meddelande, SKV M 2007:11 om denna fråga tänker man osökt på en fars. (Fars enligt uppslagsboken "en pjästyp där situationskomiken dominerar och inget avseende fästs vid handlingens och karaktärernas trovärdighet")

Maken till krångligheter och kontrollproblem får man leta efter.

Antingen får skattemyndigheterna sätta in enorma kontroller eller också måste man bortse helt från fuskmöjligheterna. I ovannämnda Meddelande från Skatteverket kan man bland allt annat läsa att subventionerna bara gäller "okvalificerade arbetsuppgifter" inte mer specialiserade.Bara arbetskraftskostnader och inte material, rese- eller maskinkostnader subventioneras.

Häng med nu. Subventioneras skall: skoputsning, städning, byte av glödlampor, vård av kläder inklusive enklare lagning, matlagning inklusive grillning om den sker i nära anslutning till bostaden exempelvis trädgården, snöskottning, klippning av rosor och buskar, häckar, gräs, tvätt i tvättstugor, lämning och hämtning av barn samt läxläsning.

Däremot subventioneras inte plantering av nya rosor, buskar, ej heller trädbeskärning, personals resor till och från hemmet, husdjursskötsel eller privatlärare.

Det betyder att skattemyndigheterna måste kontrollera att städföretagen i sina räkningar skiljer på lönekostnader, resekostnader och materialkostnader och dessutom hur lång tid hundpromenaden tog. Detta skall kontrolleras av skattemyndigheterna ett år efter att städningen gjordes.Man måste skilja på "hjälp med läxor" som är skattesubventionerad och privatundervisning som inte är det och dessutom skall det kontrolleras ett år efter att det skett.Till sådan barnpassning som ger rätt till skattereduktion räknas lämning och hämtning till fritidsaktiviteter. Frågan är: Gäller detta också när privatchauffören hämtar utan för krogarna vid Stureplan om den som skall hämtas är under 18 år och hur blir det med subventionen om hon/han som skall hämtas tar med sig en kamrat som är 19? Detta beslut är en skattepolitisk härdsmälta. Sjösten (m) och Lindgren (kd) röstade för också detta.

Förutom att förslaget är oerhört krångligt, som vi här visat, handlar det om att gynna dem som redan har. Den korta och enkla frågan man bör ställa sig är: Varför skall de som har låg lön med sina skattepengar betala för att de som har hög lön skall få subventioner vid köp av städning, matlagning, skoputsning, lämning och hämtning av barn?

No comments: