Friday, July 13, 2007

Den store ledaren

Vem är det som beskrivs så här?

Han är den naturlige, folklige, genuint kunnige och oomstridde ledaren med gigantiskt förtroende inom partiet och ett nästan lika stort förtroende långt utanför partigränserna.

Svaret får Du så småningom på denna blogg.
Ledtråd - Det är inte Kim Il Sung och inte heller Kim Jung Il, inte ens den store Mao som avses.

2 comments:

leo said...

Jag tänkte faktiskt på de namn du tar upp i ledtråden först, men så fuskade jag och sökte på internet efter beskrivningen.

Och visst blev jag mäkta förvånad när det var Göran Hägglund som beskrevs på det sättet.

Rosalind said...

Good post.