Thursday, September 06, 2007

Dataintrånget och Björklund

Om någon dag väljs, om man skall tro massmedia, Jan Björklund till ny ordförande i Folkpartiet.

I dag 6.9. har Fp:s landsmöte haft granskningsdebatt med , enligt SVT hård kritik mot partiledningen. Partiledningen vid den skandalartade spionskandalen mot Socialdemokraternas interna nätverk förra året bestod bl.a. av denne Jan Björklund. Det var också han som utnyttjade de uppgifter spionerna kommit över om bl.a. ett av våra utspel om skolan.

När Björklund konfronterades om detta blånekade han och skyllde på några ungdomar.

Denne man skall nu tydligen väljas till partiordförande.

No comments: