Tuesday, September 04, 2007

Alkoholpolitik

I förra veckan kunde vi höra och läsa om en rapport som en internationell forskargrupp hade gjort på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Forskarnas uppdrag var att fundera på vad som skulle hända om Sverige slopade Systembolaget och det blev tillåtet att sälja alkohol i livsmedelsbutikerna.

Forskarrapporten presenterades av en amerikansk professor. Gruppen hade kommit fram till
att med de givna förutsättningarna skulle följderna bli
- alkoholkonsumtionen skulle öka med 29 procent (och det kunde bli ännu större)
- antalet direkt alkoholrelaterade dödsfall skulle öka med 1.500 per år
- vi skulle få 16 miljoner fler sjukdagar per år. Det innebär fyra extra sjukskrivningsdagar per
svensk och år
- alkoholkomsuntionen skulle öka mest bland unga människor och de som redan är
storkonsumenter.

Den internationella forskargruppen avrådde bestämt från en sådan förändring att systembolagets monopol på alkoholförsäljning slopas och dessutom trodde gruppen att flera EU-länder tvärtom skulle gå Sveriges väg därför att folkhälsoproblemen blir allt större i många länder på kontinenten.

Tre dagar efter att denna rapport blivit offentlig beslutade Centerns partistämma att skatten på öl och vin skall sänkas.

Ytterligare någon dag senare beslutar MUF-stämman att det hembränning för eget bruk skall bli lagligt.

Var ombuden på de båda stämmorna både blinda och döva??

För att ingen skall behöva påminna mig om Kent Härstedts förslag om sänkta alkoholskatter för några år sedan tar jag själv upp det. Jag tyckte det var fel då och jag tycker det är fel nu. Då, för några år sedan, sade jag till en lång rad journalister som frågade mig vad jag ansåg. "Vi skall stå emot så länge det någonsin går". Det blev inget förslag från s-regeringen.

No comments: