Tuesday, September 25, 2007

Pengarna och Persson

På våren 1996 tillsatte den Socialdemokratiska Partistyrelsen på förslag av den då nyvalde partiordföranden Göran Persson en arbetsgrupp vars uppdrag från början egentligen handlade om vad som kunde göras åt de då allt vanligare "fallskärmarna". Jag utsågs av Partistyrelsen till ordförande i denna grupp som massmedia kalllade "Etikgruppen".

Med anledning av den nu aktuella debatten har jag haft anledning att fundera på vad vi sade då.
En absolut uppfattning som vi hade då och som jag tycker är precis lika relevant nu som då är.
- Total samordning skall ske.

Man skall inte kunna ha ersättningar från två håll. För att ta ett exempel. Om man har avgångsvederlag som tidigare statsråd skall självklart avdrag ske från denna för inkomster från annat håll. Om dessa inkomster går till ett eget bolag spelar ingen roll tycker jag.

1 comment:

Anonymous said...

Persson är en sann socialdemokrat. Säg en sak och gör en annan. Fixa och trixa för att sko sig så mycket som möjligt, precis som så många andra med sosse stämpel i fackförbund, ungdomsförbund och parti.