Saturday, September 15, 2007

Fastighetsskatt - begränsningsregel

Det råder sedan flera månader allmän förvirring bland de borgerliga partierna i regeringen om fastighetsskatten. Hur skall slopandet av fastighetsskatten och införandet av en kommunal avgift finansieras? Skall reavinstskatten höjas eller sänkas eller kanske slopas? Detta är bara några av frågorna.

I dag, lördag, har vi fått besked på en annan punkt. Vi socialdemokrater införde när vi hade ansvaret en begränsningsregel innebärande, att ingen skulle betala mer än fem procent av hushållets inkomst i fastighetsskatt. Efter något år sänkte vi till fyra procent. Denna åtgärd var framför allt till för att de med de lägsta inkomsterna, oftast ensamstående pensionärer, skulle klara fastighetsskatten. Nu meddelar Riksdagens utredningstjänst (Rut) att så många som 35.000 hushåll får betala mer i kommunal avgift än vad fastighetsskatten med begränsningsregeln kostat dem.

Så var det med den "reformen"!

No comments: