Tuesday, September 04, 2007

Åldersdiskriminering

Jan Björklund har idag, 4 sept., meddelat att åldersdiskriminering skall förbjudas.

Bra. Den 20 september presenteras budgetpropositionen. Om Björklund snor sig på kan han kanske få med en skrivning om nya skatteskalor som innebär att den som har sin försörjning från pension (uppskjuten lön) inte behöver betala högra skatt att den som har samma inkomst från anställning.

Om han inte fixar detta är det ju en solklart fall av åldersdiskriminering.

No comments: