Thursday, November 06, 2008

Hvad hvilja socialdemokraterna ?

För många år sedan, 30-35 eller kanske mer, frågade ABF-distriktets dåvarande ombudsman, Astor Emanuelsson mig om vad jag tänkte på när han sade "6 nov".

Som så många andra svarade jag. "Slaget vid Lutzen 1632". Visst var det rätt, men Astor lärde mig tänka på en annan sak också förknippat med detta datum.

6 nov. 1881, idag för 127 år sedan, talade August Palm på Hotell Stockholm i Malmö under rubriken "Hvad hvilja Socialdemokraterna?"

August Palm talade om sama saker som vi fortfarande kämpar för. "Alla människors lika värde. Frihet, jämlikhet, broderskap". Vi formulerar oss delvis annorlunda i dag, men i grunden är det samma saker det handlar om. Vi skall fortsätta den kampen.

2 comments:

Lars Rudström said...

Arne K bör därtill lägga chefsidelogen Wigforss mantra från 1936: "Fattigdom kan lättare fördragas om den delas av alla". En vacker vision!

Arne Kjörnsberg said...

Om man nu skall citera är det bra om man citerar korrekt. Är man osäker, men det är väl aldrig Lars Rudström, kan man med fördel utlämna citattecknen åtminstone.

Så här var det med yttrandet.

"Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla - ur finansminister Ernst Wigforss motion om skärpt arvsbeskattning inför det s.k kosackvalet 1928". Fortsättningen löd: "Den blir outhärdlig, då den dagligen kan jämföras med andras överflöd".
De politiska motståndarna tog emellertid fasta bara på den första meningen, som de tolkade som en plädering för allmän fattigdom. På valaffischerna ringlade en kö av utmärglade tiggare till texten "Fattigdomen fördrages med jämnmod om den delas av alla, säga socialdemokraterna"

Källa: "Bevingat" Birgitta Hellsing, Magdalena Hellquist, Anders Hallengren, Albert Bonniers Förlag.