Monday, February 04, 2008

Odells ekonomiskola 13

Ljuger han helt hämningslöst eller kan det möjligen vara så att Odell är så fruktansvärt okunnig?

I något av nyhetsprogrammen på söndagskvällen (3.2. 2008) rapporterades om en undersökning som Kungliga Tekniska Högskolan gjort om det man kallade underhållsberg. Sammanlagt var "berget" 200 miljarder, varav 20 avsåg vägar och järnvägar. 180 gällde kommunernas eftersatta underhåll, i första hand av vatten och avloppsnätet, sades det.

Mats Odell tillfrågades då om hur han ser på detta. Hans svar var ungefär så här. "Det är många års försyndelser, men nu får ju kommunerna intäkter från den kommunala fastighetsavgiften, så nu får de det lättare".

Det är nu frågan om "hämningslös lögn" eller "avgrundsdjup okunnighet" måste ställas.

Det är mycket riktigt så, att den kommunala fastighetsavgiften, den som framför allt de rika tjänar på, tillkommer kommunerna, men det är också så, att motsvarande summa kommer att dras av från de generella statsbidragen.

Vilket är värst "lögn" eller "okunnighet"?

Ur moralisk synpunkt är det naturligtvis lögnen som är värst, men ur Sveriges synpunkt är okunnigheten "livsfarlig". Mannen, Odell, är ju finansmarknadsminister, biträdande finansminister. Arma Sverige!

No comments: