Friday, February 08, 2008

Odells ekonomiskola 15

Utförsäljnings- och reaminister Mats Odell har bestämt sig.

En stat skall inte äga någonting av en fondbörs. Ja, i varje fall inte svenska staten. Däremot är det tydligen ok med en annan stat. Reaministern har som bekant sagt ja till ett bud från Dubaibörsen. Staten Dubai äger Dubaibörsen och Dubai styrs av emiren av Dubai. Så om staten Dubai äger Stockholmsbörsen är det enligt Odell alldeles i sin ordning.

Om man till detta lägger att Dubaibörsen i denna affär samarbetar med amerikanska Nasdaqbörsen så blir affären ännu konstigare. Att Nasdaq finns med kan nämligen leda till att amerikanska regler för börser kommer att gälla Stockholmsbörsen. Trots detta så tvekar inte Odell. Varför? Egentligen är Odells agerande fullständigt obegripligt om man inte vet att den mannen är fullständigt ideologiskt förblindad.

1 comment:

Lars Rudström said...

För mig finns det ett mästerligt stycke i att sälja av statens bolag, nämligen att få bort alla politiker, politiska tjänstemän och fackliga styrelseledamöter från konkurrensutsatta bolag. Ingen av dessa (ledamöter) har varken kunskap eller kompetens att styra sådana bolag. Bolagen skall styras av professionellt näringslivsfolk.Men det ger de förstnämnda förvisso extrainkomster och politisk makt över näringslivet. En makt som de absolut inte kan hantera.