Sunday, February 10, 2008

Odells ekonomiskola 15 ½

I Odells ekonomiskola 15 diskuterar jag utförsäljningen av Stockholmsbörsen.
Jag funderar på varför Odell tycker det är olämpligt att en stat äger en börs och sedan är beredd att sälja Sveriges del i Stockholmsbörsen till en annan stat, nämligen Dubai.

Lars Rudström, en av min läsare, tycker det är bra att sälja alla statliga bolag. Rudströms skäl - Han vill ha bort alla politiker och politiska tjänstemän ur företagens styrelser. Bolagen skiall styras av professionellt näringslivsfolk. Tänker Rudström särskilt på styrelsen i Carnegie måhända?.

Jag skall överraska Rudström med att tala om, att under fem, sex år i slutet på 80- och början på 90-talet satt jag i Stockholms fondbörs styrelse. Jag var exempelvis med om att avregistrera Nyckeln. Finansbolaget Nyckeln var det företag i vårt land som inledde den stora finanskrisen i början av 90-talet. Flera år efter att jag lämnat styrelsen blev jag ombedd att sitta i Fondbörsens etikkommitté där börschefen Bengt Rydén var ordförande. Jag tackade ja och var verksam där ett antal år. Det var ju tur att jag på den tiden inte kände till Rudströms åsikter för då hade jag väl inte vågat ställa upp på Börsens förfrågan. Om det varit till gagn för Börsen skall jag naturligtvis inte ha några åsikter om.

Jag har fler exempel, men de skall jag spara tills Rudström kommer med nya generella fördömanden av kompetensen hos politiker.

No comments: