Tuesday, February 05, 2008

Reinfeldt och primärvalet i USA

I dag, tisdagen den 5 februari, talar Reinfeldt om att han hoppas Obama skall vinna det amerikanska primärvalet. Varför ? Jo Barack Obama har kopierat moderaternas och maktpaktens politik. Ingen falsk blygsamhet där inte. Reinfeldt tyckte dock att det finns några problem med Obama. Ett är att han inte vill införa koldioxidskatt. Och det skall Reinfeldt säga.

Under mina åtta år som ordförande först i Skatteutskottet och sedan i Finansutskottet röstade nämnde Fredrik Reinfeldt och hans parti emot varje förslag som vi lade fram om skatteväxling som just innebar höjda koldioxidskatter. Tala om efterhandskonstruktion och skrymteri.

No comments: