Thursday, January 24, 2008

Den bästa av världar

I går, onsdag, kunde man under någon timma, sedan togs det bort, på SVT Text läsa ett uttalande av Fredrik Reinfeldt att "vi lever i den bästa av världar". Uttalandet syftade på att vi som land har kommit en bra bit på väg när det gäller att minska våra koldioxidutsläpp.

Med det som är gjort bör vi ha goda förutsättning av klara vår uppgift fram till 2020. Låt oss då konstatera att det där som redan är gjort har gjorts efter förslag från den socialdemokratiska regeringen. Varför försvann uttalandet så fort från Text-tv? Ångrade han sig flipflop Fredrik?

Om jag fortfarande varit riksdagsman hade jag redan i dag bett Riksdagens Utredningstjänt (RUT) ta fram en förteckning på alla de förslag med inriktning mot miljön som moderaterna och oftast också de övriga borgerliga partiernas ledamötert röstat emot. Under mina åtta år som ordförande i Skatteutskottet och Finansutskottet kommer jag ihåg en lång rad förslag bland annat om skatteväxling, sänkt skatt på arbete - höjd skatt på miljöstörande verksamhet. Alla röstade Reinfeldt emot.

Paktregeringen borde tacka sin lyckliga stjärna för att vi socialdemokrater oftast tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartdiet tog de striderna och det ansvaret som har lett till det som Regeringschefen nu kallarf "den lyckligaste av världar".

No comments: