Saturday, January 05, 2008

Odells prognosfel

I vårpropositionen förra året föreslog paktregeringen att det skulle inrättas en kommunal hyresgarati. Såvitt jag har förstått var det ett sätt, att kosmetiskt i varje fall, skyla över att samma regering och dess partier gjorde och gör allt för att bli av med hyresrätten i allmännyttiga företag.

Nå hur gick det då? Regeringen genom Anders E Borg och Mats Odell hade räknat med att 20.000 personer skulle omfattas av hyresgarantin. Förra året var det 40 .

Tala om prognosfel.

No comments: