Friday, January 18, 2008

Odells ekonomiskola 12

Du som har följt min blogg kommer ihåg att jag för några månader sedan, kanske ett halvår sedan, första gången skrev om "Odells ekonomiskola". Skälet till att jag började var att Odell talade om att alla borde lära sig mer privatekonomi. Det kanske är bra, men minst lika viktigt är att Odell lär sig lite om nationalekonomi, företagsekonomi, rekryteringsarbete och om sin egen förmåga, menar jag.

På det företagsekonomiska området gäller att styrelsen har att rätta sig efter ägarnas uppfattning. Utförsäljningsminister Odell "skiter i" vad ägarna, svenska folket, anser om utförsäljning av de företag som vi äger gemensamt. Så måste opinionsundersökningarna och Odells uppträdande tolkas. Odell kan då invända, vilket han brukar göra, att borgarpartierna i valrörelsen talade om att de skulle sälja ut statligt ägda företag. Ja, allmänt talade han och andra om det, men de preciserade sig inte. Dessutom - man behöver inte vara dum. Det räcker väl att han genom klantigt agerande slarvade bort två miljarder av skattebetalarnas pengar vid utförsäljningen av en del av statens innehav i Telia. Att han gjort en dumhet innebär ju inte, att han måste fortsätta på samma okloka, för att uttrycka det försiktigt, väg. Nu när den svenska börsen gått ner till en nivå som är den lägsta på drygt två år, när kreditoron i hela världen ställer till problem för investerare som vill låna upp pengar på kreditmarknaden plus det faktum att utförsäljningsärendena i rimlighetens namn inte kan vara ordentligt beredda på Reaministerns del av finansdepartementet så kunde väl karl`n lugna ner sig lite grann. Inte Odell inte.

Sedan vore det bra om någon kunde lära Odell, dels hur man bär sig åt för att rekrytera medarbetare, dels hur man leder arbetet så det inte blir så att han antingen måste sparka folk för att de helt saknar förtroende på marknaden eller också slutar för att de tycker att arbetet med realisationen sköts så förskräckligt amatörmässigt.

Uppe på allt detta har Odell en förmåga att prata, prata, prata, prata ............... och aldrig lyssna. Han älskar sin egen röst och slår alltid dövörat till för andras åsikter. Tro mig - jag har suttit i finansutskottet med denne man under ganska många år och han var ledamot i detta utskott när jag var ordförande. Han bara snackar och han vet alltid allting bäst. Sådant brukar gå åt skogen.
Egentligen borde man kräva hans avgång, men jag undrar om inte det är så att herr utförsäljnings- och realisationsminister Odell, så som han sköter sitt uppdrag tillsammans med hans stöddiga uppträdande är en tillgång för socialdemokratin.

I samma ögonblick som jag skrev det sista kom jag på att det egentligen är en väldigt kortsiktig uppfattning. Jag bör tänka på att han , verkar det vilket pris som helst, av ideologiska skäl absolut vill sälja det som vi tillsammans äger. Det är viktigare att stoppa realisationen än att stoppa Odell om det nu går att skilja på dessa både saker.

No comments: