Saturday, January 12, 2008

Inrätta en ny myndighet

Nu skall Christina Husdmark Pehrsson (Du vet väl vem det är? Det är statsrådet som enligt egen utsago var utbränd, men efter att ha varit hemma och sovit i tre dygn blev frisk) inrätta en ny myndighet. Jag var enfaldig nog att tro på maktpakten när de sade att de skulle minska antalet myndigheter. Nu skall de inrätta en ny, med bara en enda uppgift - Granska Försäkringskassan.

Jag som trodde att Försäkringskassan hade egna revisorer och desutom att denna institution granskades av Riksdagens granskningsorgan Riksrevisionen. Husmark Pehrsson säger att Försäkringskassan betalar ut 20 miljarder för mycket varje år. Hur vet hon det ? Jo, det har Fut-delegationen sagt. (Futdelegationen = Delegationen mot felaktiga utbetalningar). Det är bara det att Fut-delegationen när man närmare studerar deras rapport säger att felaktigheterna och fusket kan vara allt mellan 8 och 26 miljarder. Christina Husmark Pehrsson säger varje gång hon uttalar sig om detta med en dåres envishet 20 miljarder.

Självklart skall fusk och felaktigheter bekämpas. Därför har jag ett förslag.

Jag föreslår att regeringen, det får väl bli på förslag av Anders E Borg, inrättar en ny myndighet.

Låt oss för resonemanget skull låna "det tidigare utbrända statsrådets" siffra 20 miljarder. Sex, sju, eller möjligen åtta gånger så mycket fuskas och fifflas bort på Skatteverkets område räknar myndigheten själv med. Skulle man då kanske inrätta sex, sju eller möjligen åtta myndigheter för att granska Skatteverket? Nej, jag tror i konsekvens med granskningen av Försäkringskassan att det räcker med en. Så låt oss inrätta en sådan. Behöver regeringen en generaldirektör för denna nya myndighet så får de väl annonsera eller möjligen ta hjälp av en konsult eller kanske ännu bättre utse en tidigare ordförande i Riksdagens skatteutskott.

No comments: