Saturday, January 12, 2008

Apoteket AB

Så skall tydligen kd-ledaren Göran Hägglund vikariera för utförsäljningsminister Mats Odell. Hägglund skall sälja Apoteket, som Du och jag och alla andra i Sverige äger gemensamt.

Varför skall paktregeringen göra det? Jo, det skall öka tillgängligheten.I varje fall tycks det vara Hägglunds övertygelse, för det var egentligen det enda argument han hade när han intervjuades i Aktuellt. Enda argumentet - men å andra sidan måste han, Hägglund, tro mycket på det, för han sade det inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger, inte ............... , utan tretton gånger eller möjligen fjorton, i den korta intervjun. Hur är det man brukar säga - med en papegojas envishet?

Varför måste denna regering vara så förtvivlat dogmatisk? Vilka kapitalintressens ärende går man i denna fråga? Varför måste denna regering vara så både blind och döv för andras erfarenheter? Apoteket AB är ett monopol i Sverige. Jag tycker det finns goda skäl för det.
Låt mig nämna några. En stor del av det vi köper medicin för, betalar vi gemensamt genom högskostnadsskyddet. Varför skall vi stoppas dessa skattepengar i privata storföretags, troligen utländskas fickor? Det är väl bättre att vi betalar till oss själva.

De norska erfarenheterna visar att det växer inte upp en mängd småföretag. I stället för ett av oss alla ägt monopol får vi ett oligopol (två, tre stora internationella giganter). De är, vet vi av erfarenhet, inte intresserade att ge service i glesbygd, på småorter. De vill vara i de stora, tättbefolkade städerna. För att folk i glesbygd skall få rimlig service när de behöver medicin kommer vi att gemensamt få subventionera det. Är det då inte bättre att vi låter vårt eget Apoteket AB genom stordriftsfördelarna de nu har, ta ansvar för också de mindre lönsamma ställena?

Om det inte vore för "att sålt är sålt" och inte kommer att kunna köpas tillbaks skulle jag tycka det vore lika bra att Hägglund och Odell fick hållas för det skulle gynna oss socialdemokrater. Jag är nämligen övertygad om att en överväldigande majoritet av medborgarna tycker att det är bättre med ett Apoteket AB som vi äger tillsammans än att det blir som i Norge, tre, fyra internationellt ägda jätteföretag som bara har ett intresse - tjäna pengar till sina aktieägare.

Hur osäkert det hela är visar regeringens egen utredares förslag, att efter två år skall en utvärdering göras av en avreglering och utförsäljning. Frågan är bara - hur skall man göra om det har gått åt skogen som det gjorde i Norge? Det svarar inte utredaren på.

Lägg ner planerna Hägglund. Låt Odell göra bort sig själv.

1 comment:

Lars Rudström said...

Nja, herr Kjörnsberg! Om du ser lite längre ut i Europa, dvs lite utanför Norge, finner du en helt annan situation än den du beskriver. Där finns små privatägda apotek i ntusental, som har dygnet-runt service. Med betydligt lägre priser för en och samma produkt jämfört med det byråkratiskt/politikerstyrda svenska monopolet. Jag kan ge dig hur många praktiska exempel på detta som helst. Men jag förstår att det berör dig kraftfullt att monopolet skall utsättas för konkurrens och därmed för kunden en behövlig och gynnsam prispress. "Vi" äger inte monopolet, det är politikernas önskan om maktutövning och ingrepp i medborgarnas valsituation som nog är grunden till din vrede i detta fall. Staten, dvs politikerna och INTE medborgarna, vill styra alla detaljer i vardagen. Helst med statligt monopol. Maktutövning!