Saturday, January 05, 2008

Dödsstraff några funderingar

För några dagar sedan tillät jag mig att skriva att jag tyckte att ordföranden i Kinas Högsta domstol missbrukade ordet humanitet genom att säga att han tyckte giftspruta var ett humanare sätt att ta livet av folk än nackskott.

Det har föranlett Lars Rudström att dels tala om att Nordkorea och Kuba har dödsstraff, dels att jag inte borde jämföra Sverige och Kina.

Till detta har jag några funderingar.
Jag jämförde inte Kina och Sverige. Jag bara tillät mig att tala om att i vårt land avskaffades detta mest slutgiltiga straff 1921 vad gällde fredstid och 1973 i krigstid. I det sistnämnda beslutet var jag , om det tillåtes mig att säga det, djupt inblandad.
Jag skulle naturligtivs också kunnat redovisa att, för att ta några exempel, USA och Saudiarabien fortfarande avrättar människor.

Men - det var inte det jag nu var ute efter, utan detta var mitt enkla försök att få Rudström och andra som har vänligheten att läsa min blogg, att liksom jag fundera över det förfärliga i att en stat anser sig ha rätt att ta livet av en människa. Låt oss precis som Amnesty arbeta mot detta barbari.

1 comment:

Lars Rudström said...

Givetvis Arne! Får jag kalla dig vid förnamn trots din höga politiska position?
Du har ju helt rätt i sak. Man kan ju inte ta livet av en människa även om denne tagit livet av en annan människa. Såvida man inte tror på den kristna religionens bibelns ord om "rättvisa".
Där är vi överens hoppas jag?
Men förundra dig inte över kommunisternas/socialisternas lagar. De har funnits där länge. Ej heller över vissa staters i USA. DSe stater som idag har kvar dödsstraff i USA är kraftigt styrda av "kreationister", dvs de blint bibelstyrda, kristet troende människorna som nu har en klar makt på politikerna. Eller hur?