Wednesday, January 16, 2008

Känslokall politik sade Svensson

Under de senaste dagarna har jag talat med gamla riksdagskollegor från sex av de sju riksdagspartierna. Nästan samstämmigt har man bekräftat mina funderingar.

Nästan alla tror, precis som jag, att man i Kd kommit överens om Alf Svensson skulle gå ut och kalla regeringens politik för känslokall och kritisera Littorin genom att bland annat säga. "Det är ju enkelt att säga till en 20, 25-åring att de skall flytta, men säg det till en femtiofemåring. För honom eller henne är det inte så lätt".

Tanken är, om jag skall tro mina gamla kollegor som rör sig i riksdagskorridorerna, att man tror väljarna på det sättet skall förlåta kd.

Littorin kommenterade Alf Svenssons uttalande med "det är inte så lätt med gamla partiledare, som dessutom är halvsossar".

Alf Svenssons problem är att han har röstat för den politiken. Han skall inte få smita undan.

No comments: