Thursday, January 10, 2008

Dödsstraff ytterligare funderingar

För någon vecka sedan skrev jag vid två tillfällen om dödsstraff. Upprinnelsen var att jag kommenterade, att ordföranden i Kinas Högsta Domstol meddelat att Kina nu ändrade avrättningsmetod från nackskott till giftinjektion för att det ansågs humanare.

Jag kritiserade detta och menade att det är ett hån mot livet att tala om humanitet i samband med att man, stat eller enskild person, tar livet av en människa.

Dessa enkla tankar föranledde en kommentar från Lars Rudström, som ansåg att jag inte borde jämföra Sverige och Kina. Denna anmärkning begrep jag aldrig eftersom jag inte gjort någon jämförelse. Det enda jag skrev var att Sverige avskaffade dödsstraff 1921 för brott i fredstid och 1973 för brott under krigstid.

Ett av mina argument (jag har flera) mot detta straff är att det är oåterkalleligt. Har man avrättat en människa går det aldrig att ändra.

I onsdags, den 9 januari, hade Aftonbladet en liten notis om skotten Kenny Richey som 1986, 21 år gammal, dömdes till döden för mord. Richey har hela tiden hävdat sin oskuld. I mer än halva sitt liv har han suttit fängslad och väntat på att avrättas. Nu har en domstol konstaterat att hans oskuld bevisats och i tisdags släpptes han fri.

Hur staten, i det här fallet USA, skall gottgöra 22 års fängelse för en oskyldig människa vet jag inte, men mannen har i alla fall sitt liv kvar.

Detta fall, liksom många andra visar - Dödsstraff är barbariskt, oåterkalleligt, inhumant och inte värdigt en rättsstat.

No comments: