Sunday, January 06, 2008

Flipflop blev bluff

Fredrik Reinfeldt, alias Flipflop Fredrik, tog i 2006 års valrörelses slutskede abonnerad skärdgårdsbuss till överklassdominerade Vaxholm.

Där sade han bland annat
- jag talar till de som arbetar, och lite föraktfullt
- hon (underförstått Mona Sahlin) får tala till de andra.

Vid detta tillfälle lovade han också
- allt som socialdemokraterna gör på välfärdsområdet kommer vi moderater också att göra och lite till.

Han visste då att han bluffade. Jag är övertygad om, att redan då hade trion Reinfledt, dåvarande partisekreteraren Sven Otto Littorin och dåvarande kanslichefen på moderaternas gruppkansli Anders E. Borg dragit upp riktlinjerna för

- nedskärningar i ersättningsnivåerna för de som har oturen att bli arbetslösa
- nedskärningar i ersättningsnivåerna för de som drabbas av sjukdom
- slopad avdragsrätt för medlemsavgiften i facklig organisation
- höjning av egenavgiften till a-kassan
- bibehållen avdragsrätt för företag för medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv (gamla SAF)
- slopad möjlighet att stämpla upp till heltid
- slopat förslag till lagstiftning om rätt till heltid
- särskild skattetabell med högre skatt för den som får sin inkomst från uppskjuten lön (pension)


Uppe på detta har man sänkt skatten för de rika och starka, slopat förmögenhetsskatten och gjort om fastighetsskatten till en fastighetsavgift. Den förändringen innebär att man höjer kostnaden för nästan 300.000 hushåll med jämförelsevis enkla och billiga hus och sänker den med tiotusentals, ibland till och med hundratusentals kronor till folk i överklassområden i Djursholm, Täby, Askim och andra. Detta leder exempelvis till att Fredrik Reinfeldt får sänkningar med mellan 30.000 och 40.000 kronor per år.

En sak som herrarna i moderattoppen rimligen inte räknade med var alla skandaler. Anlitande av svart arbetskraft, städerskor med svart betalning boende i källaren och barnflickor med svart betalning inhysta på bottenvåningen, svartbyggen, uppläxning av landets journalister, skolk från tv-avgifter, lyxsommarhus skattskrivna i skatteparadis på kanalöarna. Om herrar Reinfeldt, Littorin och Borg räknat med detta hade de säkert bett Ulrika Schenström hitta på en bättre formulering än det är bara att beklaga. Då hade kanske hon och hennes chef haft något vettigare att säga efter avslöjandet om vinkalas samtidigt som hon hade krisjour.

"Hjärtlös politik" kallade kristdemokratiske riksdagsmannen Alf Svensson i en stund av klarsyn den politik han röstat för. Jag är avundsjuk på förre Kd-ledarens formuleringskonst. "Hjärtlös politik" var det han kallade det.

Så undrar de s.k. experterna, exempelvis statsvetarprofessorn Tommy Möller, varför moderaterna rasar i opinionsundersökningarna. Ja, mycket till expert kan man väl inte vara om man inte förstår det.

No comments: