Thursday, January 03, 2008

Giftspruta ersätter nackskott i Kina

Kina byter avrättningsmetod. I stället för nackskott kommer man i fortsättningen att använda sig av giftspruta.

Kinas Högsta Domstols ordförande anser att giftspruta är en humanare avrättningsmetod.
Det är alldeles förskräckligt att man över huvud taget talar om humanitet i samband med dödsstraff. Något mer barbariskt än detta i alla avseenden slutgiltiga straff kan inte finnas.

Kinesiska myndigheter vägrar att tala om hur många människor de avrättar, men Amnesty uppskattar antalet verkställda dödsstraff i Ki9na 2006 till mellan 7.500 och 8.000.

Sverige avskaffade dödsstraff i fredstid 1921 och i krigstid 1973. Sista gången ett dödsstraff verkställdes i Sverige var 1910.

1 comment:

Lars Rudström said...

Nordkorea och Kuba har fortfarande dödsstraff för vissa ogärningar. Varför då inte Kina? Bolsjevikerna grundlade straffens utmätande i sin exposé 1923 över liknande ogärningar inom systemet. Varför då inte det kommunistiska/socialistiska Kina? Hur kan bloggaren jämföra Sverige med Kina i detta fall?