Tuesday, January 01, 2008

TV-licens

Radiotjänst i Kiruna, vd Anna Pettersson meddelar att svenska folket betalar tv-licens som aldrig förr. Under första halvåret 2007 blev det 18.000 fler som betalade för sig och under andra halvåret är prognosen att det skall bli nästan lika många.

Anna Pettersson tror att det finns två skäl till ökningen. Dels digitaliseringen dels att försäljningen av platt-tv ökat.

Jag misstänker att det finns ett annat skäl som är väl så viktigt.
Jag tror att ett före detta statsråd Stegö Chilo (m) och ett nuvarande Billström (m) har betalt sina tv-avgifter och att ett antal andra moderater, statssekreterare kanske, har förstått att det räcker inte med att man inte tycker om systemet med tv-avgift för att man skall slippa betala.

För övrigt vore det intressant att veta om polisen har lagt ner förundersökningen mot de statsråd som anmäldes av Radiotjänst och om den är nedlagd, skälet för det.

1 comment:

Lars Rudström said...

Så länge vi har dessa regler och lagar om TV-licens i Sverige, skall naturligtvis alla som har TV betala sin licens. Men varför vågar inte politiker och andra medborgare ens på allvar ta upp frågan om en annan finansieringsmodell av SVT? Själv förespråkar jag valfrihet (om man nu vågar ta det ordet i sin mun)för TV-tittaren. Efter digitaliseringen är det tekniskt möjligt att tittaren skulle kunna välja bort SVT i utbudet, precis som man kan göra med de reklamfinansierade. Den som inte vill se på SVT skall heller inte behöva betala för det. Mig veterligt är det bara Sverige och kanske något annat enstaka land som tvingar en TV-innehavare att betala för en tjänst man inte vill ha. Valfrihet?