Thursday, January 10, 2008

Odell ekonomiskola 11

Vad är det utförsäljningsminister Mats Odell sysslar med? Vilka arbetsledaregenskaper har han?
Varför stannar inte folk på hans del av departementet? Nu har sex höga tjänstemän slutat på ett drygt halvår.

Kommen så här långt kom jag på att det handlar nog inte om Odells förmåga att vara arbetsledare. Som jag kommer ihåg det så har följande hänt.
Den person som var chef för enheten statliga företag lämnade sin tjänst för att hon tyckte att regeringen och Odell misskötte de statligt ägda företagen. De två som rekryterades från skandalomsusade Carnegie Karin Forseke och Urban Furnerud tvingades ju avgå när Finansinspektionen krävde styrelsens och verkställade direktörens avgång i Carnegie. Även om det tog tid så förstod till och med Odell att det var nödvändigt att Karin Forseke som var vd i Carnegie innan hon hon blev chef för den särskilda utförsäljningsgruppen på finansdepartementet måste avgå. Forseke hade då det dåliga omdömet att skylla sitt misslyckande på oppositionen. Mitt under pågående Finansinspektionsgranskning av jätteskandalen i Carnegie anställde Odell Furnerud som statssekreterare. Furnerud hade varit ansvarig på Carnegie för regelefterlevnad under den tid som skandalen med uppblåsta vinstsiffror gjordes. Alla, utom reaministern, visste detta. Trots det rekryterades han till den högsta politiska tjänstemannauppdraget och Odells närmsta man. Den sista, nej för säkerhets skull bör jag skriva, den senaste avgången motiverar personen ifråga med att han skall gå till en av de stora affärsbankerna. Så återstår då två personer. Skälet till deras avgång har inte blivit offentligt känt så på den punkten har jag inga synpunkter.

Sammanfattningsvis - Det är nog inte utförsäljningsministerns arbetsledning som det är fel på, i varje fall inte när det gäller dessa tjänster. Det är nog snarare utomordentligt dåligt omdöme från ministern när det gäller rekrytering av de medarbegtare det handlar om.

När det gäller Odells Ekonomiskola kan vi alltså lära oos. Gör inte som Odell.

No comments: