Thursday, January 10, 2008

Sjukförsäkringar, privata, kollektiva

Så har regeringen tagit ytterligare ett steg mot att lagstifta mot enskilda och kollektiva initiativ. Genom "jagdrabbadesavutbrändhetmensovitredygnochblevfriskstatsrådet" Christina Husmark Pehrsson har högerregeringen meddelat att de, trots skarp kritik, vidhåller att man skall inte få skaffa sig en försäkring som gör att man får högre ersättning än 75 procent om man blir långvarigt sjuk.

Ja under detta år får man teckna en privat försäkring och behålla den också efter 1 jan. 2009. Om nu medlemmarna i, för att ta ett exempel, Journalistförbundet kom fram till att det skulle vara bra för dem att teckna en kollektiv sjukförsäkring som ger högre erstättning än 75 procent så får de inte göra det. Jo, de får teckna försäkringen, men får de ut några pengar så minskas ersättningen från den offentliga sjukförsäkringen. Vad regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen planerar är alltså, att lagstifta mot avtalasfriheten, både den enskilda mellan en person och ett försäkringsbolag och den kollektiva exempelvis en facklig organisation och ett försäkringsbolag.

Mot detta protesterar arbetsmarknadens parter, både arbetsgivare och fack och försäkringsbranschen. Vd för Skandia Liv Bengt Åke Fagerman uttryckte det så här i Aktuellt.
"Detta är inte rimligt. Inte nog med att man drabbas av en svår och långvarig sjukdom, om regeringen får som den vill, skall man dessutom drabbas av ekonomiska problem".

Straffet över denna regering kommer att b li hård.

1 comment:

Sjukförsäkring said...

jag gillar inlägget!
Skyddet utholkas och de privata sjukförsäkringarna kommer allt mer. Själv tecknade jag via http://www.livkompagniet.se en sjukförsäkring då jag anser mig behöva en sådan framöver. Minisken börjar krångla och oron kommer krypande..