Sunday, July 13, 2008

Löspluggen och FRA

Löspluggen (försvarsminister) Tolgfors argumenterar för att FRA skall få bedriva massavlyssning av all e-post, sms och telefonsamtal. Tolgsfors argument - det behövs för att stå emot framtida hot.

Då är frågorna
- Vilka hot ?
- Vem skall försvara ? (Överbefälhavaren säger ju att vi inte kan försvara oss)
- Vilket försvar tänker Löspluggen på ? (Det där som bara kunde stanna i Tchad i knappt två månader för sedan blev det regntid)
- Vågar Tolgfors lita på en organisation med spioner som läcker hemligheter så det bara ryker ?

No comments: