Thursday, November 29, 2007

Dario Fo

I måndags var jag på ett väldigt intressant och lite annorlunda partimöte. Arrangörer var Broderskapsdistriktet i Södra Älvsborg, Broderskapsgruppen i Borås och Lugnets socialdemokratiska förening.

Lugnets soc.dem förening, där jag själv är medlem, har diskuterat hur vår förening skulle kunna få lite av "kulturprofil". Till den ändan hade vi bett Jarl Lindahl, medlem i Göta soc.dem. förening att medverka på mötet.

Jarl Lindahl som tidigare varit chef för Stadsteatern i Borås talade med oss om ett stycke skrivit av Dario Fo, den italienske dramatikern, författaren, regissören, skådespelaren och Nobelpristagaren.

Stycket var Gycklaren.
En kort sammanfattning. En fattig lantarbetare odlade upp en stenig kulle. Efter många års slit tillsammans med sin fru och sina barn gav den steniga kullen skörd. När den fattige bonden nu skulle skörda frukterna av alla års slit kom patron förbi och påstod att markbiten var hans. Den fattige mannen vägrade. Patron kom tillbaks, hade soldater med sig, våldtog hans kvinna. Frun försvann. Barnen dog det fanns ingenting kvar att leva för tyckte mannen. Han slängde repet över en bjälke gjorde i ordning snaran och skulle just lägga den runt halsen och sparka bort pallen han stod på. Då kände han en klapp på sin rygg. När han vände sig om såg han en "skuggfigur". Skuggfiguren som var lik Jesus hade två personer med sig. Jesus presenterade sig för bonden och talade om att det var Petrus och Markus som var hans kamrater. Jesus sade till bonden att det där han tänkte göra, hänga sig, var väl inte så klokt. Jesus visste skälet till varför bonden var så desperat och sade att han skulle ge bonden ett mycket bättre vapen. Han skulle ge honom talets gåva. Bonden trodde inte det var möjligt - min tunga är så tjock och min skalle är så trög. Jag skall ge dig det sade Jesus och kysste honom. Bondens tunga blev som ett sprudlande vatten. Gå nu ut och tala, använd ordet för att sticka hål på de mäktigas gallblåsor och stå emot patroner och krossa dem.

Så långt det jag kommer ihåg. Vad kan vi lära av detta. Kanske att prata är en sak - tala något annat. Låt oss öva oss, anstränga oss, jobba på. Låt oss tala. Låt oss agitera.

(Nu blir det en veckas uppehåll i mitt "bloggande" för i morgon åker vi, Solveig och jag utomlands en vecka)

Wednesday, November 28, 2007

Erlandercitat 3

"Ideologi och praktisk politik
Vår störste politiske memoarförfattare under de senaste årtiondena är Ernst Wigforss. Vad är det för märkvärdigt med hans memoarer? Han gör inga sensationella avslöjanden. ................. Han vägrar att passivt låta händelserna skölja över sig. Han vill ha en fast punkt från vilken han kan rubba samhället och leda in utvec klingen i nya banor. ................
Ernst Wigforss kom fram till en enhetlig socialistisk samhällssyn. Han hade därigenom en oerhörd inverkan på generationers svenskars sätt att tänka. Han var samtidigt praktisk politiker. Han såg i sin samhällsanalys ett instrument för den praktiska politiken. Han polemiserade i ett tal inför den socialdemokratiska partikongressen 1944 mot en vana inom det socialdemokratiska partiet att betrakta det som avhandlades i partiprogrammets allmänna grundsatser som enbart teorier, som teoretikerna gärna kunde få syssla med, men som folk i allmänhet inte hade någon anledning att bry sig om. Men, fortsatte Wigforss, om en teori är sådan, att folk i allmänhet inte har någon anledning att bry sig om den, då är teorin värdelös. En teori skall inte vara något annat än en sammanfattning av våra erfarenheter.

Jag kan helt ansluta mig till Wigforss tankar. Jag kan gå ett stycke längre och säga att för en rörelse som socialdemokratin som vill omdana samhället, är sambandet mellan ideologi och praktisk politik så starkt, att en vilsenhet inom ideologin försvagar partiets möjligheteratt fungera som den drivande kraften i samhällsutvecklingen.

Vi upplevde något av detta under 20-talet, innan Wigforss fann sin och partiets väg. Vi var ute för något liknande i mitten av 50-talet, innan tankegångarna om solidaritetens och samverkans starka samhälle fick sitt genombrott."
(Tage Erlanders memoarer del 1 sid. 18, 19.

Så till mina egna funderingar. Är det i en sådan situation vi är i nu? Låt oss fundera.

Monday, November 26, 2007

De bluffar om fusket

Den rubrik jag använt är en direkt avskrivning från Aftonbladet.

För ungefär en månad sedan talade "jagfickenslängavutbrändhetmenvarhemmaochsovtredygn ochblevbrastatsrådet Christina Husmark Pehrsson om att 22 och halv procent av de utbetalda ersättningarna för vård av sjukt barn (VAB-dagar) var felaktiga.

Jag frågade då på min blogg om Husmark Pehrsson var alldeles säker på att det var 22.5, inte 22.4 eller 22.6? Jag undrade också varifrån hon fått procenttalet. Var det möjligen Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv som stått till tjänst?

Nu har vi fått reda på att de där siffrorna var lika dåligt underbyggda som statsrådets diagnos om sin egen "utbrändhet". I en fantastiskt bra artikel "De bluffar om fusket" i Aftonbladet, Kultursidan, 19.11. visar Petter Larsson att FUT-delegationens (FUT =Delegationen mot felaktiga utbetalningar) siffror inte ens är värda pappret de är skrivna på. Icke desto mindre basunerade tidningar och etermedia ut att "Fusk och missbruk kostar 18-20 miljarder kronor i bidragssystemen". Petter Larsson visar att de s.k. experterna själva med sina "mörkertal, genomsnittsberäkningar" och ibland rena gissningar ger underlag för att de där 18 - 20 miljarderna kan vara allt mellan 8 och 26 miljarder. Så dåligt arbete har FUT-delegationen gjort.

För att inget missförstånd skall råda.
Allt fiffel och båg skall bekämpas. Jag har själv varit med och aktualiserat frågan om denna delegation. Dessutom bör mitt arbete med moral- och etikfrågor under många år visa att jag inte nonchalerar dessa frågor.

Men - någon måtta måste det ändå vara.
Hur FUT kan lämna ifrån sig ett så erbarmligt dåligt arbete kan jag ine begripa. Har de ingen skam i kroppen. Och journalisterna - livat och glatt talar de om bidrag när huvuddelen av det som studerats handlar om försäkringssystem. De glömmer också relatera till hur stora dessa system är. Från ålderspensions-, sjukförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, förtidspensionssystemen för att nämna några exempel på trygghetssystemen betalas ut mer än 500 miljarder per år. Om vi nu tar FUT:s siffror, allt mellan 8 och 26 miljarder så innebär det i procent 1.6 till 5.2 procent. Man tar sig för pannan. Är det bara ett rent beställningsarbete åt det där statsrådet? Ja, du vet vem jag menar - hon som var hemma och sov i tre dygn.

Jag skall ge dig en annan jämförelse. Skatteverket brukar säga att skatteundandragandet är 100 - 150 miljarder. I procent motsvarar det 8 - 12 procent ungefär.
Eller en procentsiffra till. Av de borgerliga statssekreterarna har 48.5 procent vidgått att de köpt svarta tjänster eller fifflat på annat sätt. Hur många av statsråden som gjort samma sak vet vi inte. Dels har några fått avgå, dels har några, med Anders E Borg i spetsen, sagt "ja det är bara att beklaga att det blev så". Skatteverket eller statsministern tycks inte bry sig. I varje fall inte offentligt.

En sak vet vi däremot. Detta är en kampanj, ja inte det med skattefifflet utan det de kallar bidragsfusket. Det är ett sätt, från framför allt moderaterna, att undergräva förtroendet för trygghetssystemen. I detta spel, denna kampanj deltar många. En statlig utredning missbrukar ord - försäkringar blir bidrag och spekulationer, gissningar framställs som fakta och massmedia "rapar" bara upp vad utredningen och hon jagfickensläng...........statsrådet säger utan att granska, räkna, tänka.

Mitt råd - läs Petter Larssons artikel. Där har Du argumenten.

Sunday, November 25, 2007

Erlandercitat 2

Tage Erlander skriver i det citat jag valt i dag om ett tal som Ernst Wigforss höll i nov. 1922.
Läs och begrunda. Finns det en aktuellare uppmaning än denna till oss som nu är verksamma?

Inget paradis i historien
Det finns intet paradis i början av mänsklighetens historia, och det finns intet vid dess slut. ....... Vart släkte har att lösa sina egna problem.

Det inflytande vi kunde öva på framtiden, det utövar vi genom att ändra den verklighet som just nu är ------ Idén om framtiden ----- blir ------en ledstjärna att ställa kursen efter, en hjälp att finna bästa utvägen ur ögonblickets svårigheter. Men det låter oss också gå in som led i släktets stora sammanhang, ger våra dagliga strävan en djupare innebörd och vårt liv en rikara mening.


Erlanders memoarer del 1, sid 130, 131.

Littorin och sysselsättningen

I veckan fick vi se vad Littorins skryt om hur antalet sysselsatta ökar är värt.

Statistiska Cantralbyrån (SCB) visar i sin Arbetskraftsundersökning (AKU) att under socialdemokraternas senaste år i regeringsställning okt 2005 - 0kt 2006 ökade antalet sysselsatta med 153.000 personer. Sedan kom Reinfeldt och Littorin. Under året okt 2006 - okt 2007 var motsvarande siffra 81.000.

Detta visar bland annat att det är inte försämringar för arbetslösa genom höjd avgift till a-kassan och slopad avdragsrätt som ger så fantastiska resultat som borgarna säger.

Saturday, November 24, 2007

Erlandercitat 1

När jag senast träffade Christer Persson, tidigare LO-ekonom, pol.sak SB, planeringschef Soc.dep. m.m., citerade jag, när vi resonerade om den aktuella politiska situationen Tage Erlander. Citatet jag använde har jag talat om i mängder av anföranden under årens lopp. Det lyder så här - "Adelsmärket på en god politiker är han inte slickar på fingret, sticker upp det i luften och känner efter hur det blåser, utan han sätter sig tillsammans med sina kamrater och resonerar om vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt och sedan går man ut och bildar opinion för det".(Att jag skrivit rättfärdigt med fet stil beror på att jag vill särskilt trycka på det ordet eftersom det är så typiskt Erlander)

Christer tyckte citatet var bra och undrade var Erlander skrivit det. I sina memoarer var svaret. Jag lovade, att jag skulle tala om exakt var och åkte hem och letade. Nu har jag använt alla ledigar stunder den senaste veckan och ändå inte hittat orden jag sökte. Jag trodde först att jag bara skulle ögna igenom sidorna, men jag blev så "tagen" så det blev så att jag läste allt, mer eller mindre noga. Så småningom skall jag säkert kunna ge ordentligt besked till Christer Persson. Jag har under åren lopp läst alla sex delarna i Tage Erlanders memoarer, vissa av dem flera gången. Just för att de är så bra så tänkte jag här på bloggen under en tid framåt dela med mig av en del, som jag tycker intressanta formuleringar. Dessutom har jag en baktanke att fler skall bli intresserade och läsa dem. Jag tror att de är slut, även på förlaget, men ibland kan man hitta dem på "loppis". Tro mig de är läsvärda.

Efter denna långa inledning några citat från del 1, 1901 - 1939.

Av praktiska skäl måste vi överlämna själva beslutsfattandet till våra representanter. Men det är våra beslut de skall fatta. De är våra förtroendemän. (sid 15)

Vill man hålla demokratin levande och frisk finns det ingen viktigare uppgift än att få tillbaka den känsla av samhörighet mellan förtroendemän och väljare som fanns, när demokratin var ung. (sid 16)

Den förtroendevalde måste i varje situation ha en noggrann övensstämmelse mellan vad han tänker och vad han gör. Tanken, ordet och gärningen måste av både honom själv och av medborgarna uppfattas som en enhet. (sid 17)

Friday, November 23, 2007

Hotade Kihlström Sveriges Television ?

Public Service, alltså Sveriges Television och Sveriges Radios, framtid utreds nu. En av utredarna är kristdemokraterna Dan Kilhlström, som jag kommer ihåg som en ganska oförarglig person under min tid i Riksdagen.

Nu däremot tar Kihlström sig ton. "Om jag vore dem skulle jag inte provocera politikerna just nu" säger Kihlström apropå SVT:s inslag om "fri television".

Nog har "kammen växt" på Kihlström. Är det "hot" mot SVT han sysslar med?

Miljöministern 2 X 130.000:-

Andreas Carlgren, miljöminister i den högerledda regeringen upptaxeras av Skatteverket med över 130.000 kronor för inkomståret 2006. Huvuddelen av det som Carlgren inte deklarerat var inkomsträntor.
Förra året rapporterade Ekot att han fick 130.000 kronor för mycket i inkomstgaranti på grund av att Carlgren lämnat felaktiga inkomstuppgifter.

Förargligt förbiseende sa´ Carlgren. Att glömma 130.000 kronor två gånger och kalla det "förargligt förbiseende" är väl helt i klass med finansministerns förklaring till de svarta tjänster han köpt. "Det är bara att beklaga" sa´Anders E. Borg.

Tuesday, November 20, 2007

Odells ekonomiskola 10

Odellare = felrekrytering

Efter Carnegiesmällen med Forseke & Funerud, så kommer ännu en odellare. Nu visar sig att den nye försäljningsgeneralen Bengt-Åke Nilsson äger aktier i Handelsbanken för en miljon kronor. En bank som är potentiell köpare av SBAB eller Nordea. Tro honom inte! Mats Odells rekryteringar avslöjar hans hemliga plan. Här är ministern som tvärtom vill göra det så svårt som möjligt att sälja statens bolag. Och när den politiska karriären är över siktar han väl på att bli professionell headhunter.

OBS ! Hela denna text har jag skrivit av ord för ord från Expressen, Ledarsidan i går måndagen den 19 november.

Jag tycker formuleringarna är riktigt roliga.

Skatteverket och Anders E. Borg

I söndags lovade jag att skriva ett brev till generaldirektören i Skatteverket och fråga om Mats Sjöstrands medarbetare kollat om det var 2002, som Borg sade först, eller 1998 som han ändrade sig till efter några dagar, som han köpte svarta tjänster.

Brevet är skrivet och avsänt till Skatteverket i Solna. Det bör väl bli diariefört i morgon onsdag eller senast torsdag.

I brevet frågar jag Generaldirektören "Det kan väl inte räcka med att säga. Det är bara att beklaga att det blivit så". Jag gör också Mats Sjöstrand uppmärksam på att om det var 2002 så har Skatteverket bara en dryg månad på sig innan förseelsen preskriberas.

Monday, November 19, 2007

Brutalt sa´Reinfeldt

I kvällens TV-Aktuellt intervjuades Fredrik Reinfeldt. Frågan var. Varför har M gått tillbaks fem procentenheter sedan valet? Reinfeldt svarade överraskande öppenhjärtligt -
Vi har fört en brutal politik.

Så sant som det är sagt. Dessutom har de bluffat. Senast i dag kunde vi se Sven-Otto Littorin kritisera Maranatahotellet. Nu passar det. Denne Littorin brukar ofta tala om att "inte skall vi ändra arbetsrätten inte". "Naturligtvis skall människor vara med i a-kassan". Detta säger de. Sedan höjer de avgifterna till facket och a-kassan genom att dels höja egenavgiften, dels slopa avdragsrätten i deklarationen. Nu får Littorin precis som han innerst inne vill. I dag får vi reda på att i år har 100.000 medlemmar lämnat LO-förbunden. Tala väl om facket och så för den där brutala politiken som Reinfeldt i en tillfällig klarsyn såg och talade om. Det är vad de gör.

Sunday, November 18, 2007

Skatteverket - Om Borgs köp av svarta tjänster

Skatteverket
Att: Gd Mats Sjöstrand

När Anders E Borg i oktober 2006 utsågs till finansminister tvingades han erkänna efter frågor från journalister att han anlitat svart arbetskraft. "Det är bara att beklaga att det blivit så" var Borgs "förklaring". När journalisterna frågade vid vilken tidpunkt Borg köpt svarta tjänster svarade han första gången han fick frågan - 2002. När frågan kom upp igen några dagar senare var det 1998. Vad hade hänt under mellantiden? Hade någon talat om för Borg att om köpet gjorts 1998 var förseelsen preskiberad.
Om det däremot var 2002 har Skatteverket ytterligare en och en halv månad att agera.
För det kan väl inte vara så att det räcker med "Det är bara att beklaga att det blivit så"?

Med detta som bakgrund har jag en kort och enkel fråga till Skatteverkets generaldirektör.
Har Skatteverket kollat hur det var med finansministerns köp av svarta tjänster? Var det 1998 eller 2002?

Denna text kommer jag att sända som brev till Skatteverket i morgon måndagen den 19.11. 2007.

Odells ekonomiskola 9

Odell ständigt denne Odell.

Torsdag 15.11. 2007. I Svenska Dagbladet kunde man läsa att utförsäljnings- och reaministern utsett en efterträdare till Karin Forseke. Hon som skyllde sin avgång på oppositionen, när hon efter Finansinspektionens fullständigt förödande kritik tvingades lämna uppdraget som Odells närmsta rådgivare vid utförsäljningen av hela eller delar av sex framgångsrika företag som svenska folket äger gemensamt. Problemet för Odell var bara att moderaterna och centerpartiet enligt SvD inte godkände det val Odell gjort.

Fredag den 16.11. 2007. Odell meddelar vid en presskonferens att Bengt-Åke Nilsson efterträder Karin Forseke som ordförande i den grupp som skall råda regeringen när de skall sälja ut våra gemensamma ägodelar i form av sex bolag bl.a. bolåneföretaget SBAB, som genom åren sparat hundratals miljoner åt svenska egna hemsägare och Nordea.
Vid presskonferensen säger reaministern att svenska folket kan känna sig trygga med Nilsson som utförsäljningschef. Det intressanta är att Odell formulerade sig likadant när han presenterade Forseke, tidigare vd för skandalföretaget Carnegie.

Lördag 17.11. 2007. Dagens Nyheter skriver "Ny säljchef har tveksam aktieportfölj" Bengt-Åke Nilsson äger bland annat aktier värda en miljon kronor i Handelsbanken, som enligt DN är tänkbart köpkandidat av både SBAB och Nordea. I rådet, som Nilsson skall vara ordförande för, ingår också Lars Grönstedt, ordförande i Handelsbanken. Nilsson säger enligt SVT Text. "Mina poster är relativt blygsamma". Ja, ja en miljon hit eller dit är kanske inte så mycket för Nilsson, men för de flesta är så mycket pengar allt annat än blygsamt.
Utförsäljningsrådet skall träffas under den kommande veckan för att diskutera jävsfrågor, säger Nilosson. - De har säkert en hel del att diskutera.
Han har det inte lätt Mats Odell. Uppe på skandalerna med Forseke och Funerud och problemen med att få fram en ny utförsäljningschef, skall läggas, även om Odell fullständigt nonchalerar detta, det kompakta motståndet från en överväldigande majoritet av svenska folket mot att den borgerliga regeringen med Odell i spetsen säljer ut det vi äger gemensamt.

Som sagt - Odell ständigt denne Odell.

Greenspan, Irak och oljekriget

I dag hittade jag av en händelse en liten notis i Hallands Nyheter (c) från den 1 oktober. Eftersom jag tycker det är mycket intressant vad USA:s förre riksbankschef anser om Irakkriget vill jag ge Dig tillfälle läsa det. Greenspan säger det som många av oss sagt och då blivit anklagade för USA-hat.

"Jag är ledsen över att det är politiskt obekvämt att tillstå vad alla vet: Att Irakkriget i högsta grad handlar om olja. "
USA:s 0förre centralbankschef ALAN GREENSPAN talar klartext. (Denna rad är Hallands Nyheters presentation av Greenspans uttalande. Heder åt HN)

Friday, November 16, 2007

Anders E. Borg ny barnomsorgsminister?

Vid interpellationsdebatter i riksdagen händer det ganska ofta att det svarande statsrådet börjar med att säga. " Riksdagsledamoten X X har frågat ex.vis statsministern/finansministern .... . Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan" - och så kommer svaret.

Nu måste det väl snart bli ändring på hur arbetet är fördelat i regeringen. Snart svarar väl Anders E. Borg på alla frågor utom möjligen de som Reinfeldt tar hand om. Varför denna förmodan?
Efter meddelandet i Visby under Almedalsveckan att försvarsanslagen skulle minska med ett antal miljarder och det framgick att Mikael Odenberg inte hade "en susning" om denna nedskärning var det ju de facto Borg som var försvarsminister. Nu har samme Borg talat om att han vill se mer pedagogiska inslag i förskolan från tre års ålder. Frågorna är - Vilken kompetens har Borg för att säga detta? Har han meddelat ansvariga statsrådet? Vad säger statsministern? Har Fredrik Reinfeldt ändrat ansvarsfördelningen i regeringen? Om statsministern gjort detta, har han meddelat riksdagen detta? Frågorna är många - svaren få.

Platsansökan

Före valet 2006 kritiserade många borgerliga företrädare utnämningspolitiken. Det skulle bli ändring på det var beskedet. Ja ändringar har det blivit i så måtto att en massa folkpartister har utnämnts till diverse uppdrag, Bengt Westerberg ordf. universitetet i Linköping, Maria Leisner, ordf. högskolan i Borås för att nämna några. Men utannonserade har uppdragen inte varit. Det var ju just detta som var vallöftet. Är det någon som sett annonserna?

Nu behöver jag hjälp. Om Du som läser detta ser en annons om något landshövdingeuppdrag kan Du väl tipsa mig. Jag lovar jag kommer att söka uppdraget och skall med det allra största intresse läsa Utförsäljningsminister Odells skäl för att jag inte duger.l

Maud Olofssons vallöften

2005 kritiserade Maud Olofsson på sitt vanliga argsinta sätt, att ett antal tjänstemän i regeringskansliet hade särskilt betalt för att de satt i styrelsen för ett antal statligt ägda bolag.
Det var ingen hejd på hur felaktigt det var.

Nu har samma Olofsson haft makten att förändra detta. Vad har hon gjort? I de flesta fall har hon höjt arvodena. På frågor från journalister varför hon inte gjort något vägrar hon svara något mer än att hon utreder frågan och när detta är klart skall hon svara. Men hon visste ju före valet hur det skulle vara, eller var det bara munväder? Dessutom har hon kommit med en nyhet. Vice statsministern vill nu införa bonusar för direktörerna i statliga företag. Som om vi inte hade nog med bonusar i de privata företagen.Sunday, November 11, 2007

Odells ekonomiskola 8

Detta inlägg kommer som framgår av rubriken att handla om utförsäljnings- reaministern.

I går berättade jag om vad Lars Tobisson tyckte om att Reinfeldt gick omkring i Wellington med ett paraply som han lånat av mig med texten "Metall avd. 86 Borås" på.

En annan sak som jag kommer ihåg från den resan och flera andra där Odell varit med är följande.
När man kommer till ett nytt ställe, finansministeriet, riksbanken eller något sådant hör det till artigheten att delegationsledaren presenterar deltagarna, ex.vis Lars Tobisson, moderaterna, Lisbet Calner, socialdemokraterna, Mats Odell, kristdemokraterna. Alla utom Odell nöjde sig alltid med den presentation de fick. Odell däremot skulle alltid tala om att han tidigare varit kommunikationsminister. Skall du lära dig något av Odell skall du alltså alltid framhålla dig själv.
Men - ärligt talat varför ta efter Odell? Vi i finansutskottet tyckte i varje fall att det var lite barnsligt det Odell höll på med.

Saturday, November 10, 2007

Tobisson och Reinfeldt

För en gångs skull skall jag tillåta mig att skriva ett mer kåseriartat inlägg.

I mitten på 90-talet, jag tror det var 1995, var halva Finansutskottet med Pecka Eriksson, utskottets vice ordförande, som delegationsledare på resa till Australien och Nya Zeeland. Vi var i Wellington tre dagar. Hela tiden regnade det. Detta var i slutet på september eller möjligen början av oktober. Fredrik Reinfeldt var en av deltagarna i resan. Han hade gjort en felaktig bedömning av vädret på andra sidan jordklotet vid den här tiden på året och hade varken regnrock eller paraply med sig. Jag hade både sakerna.
Vi gjorde så att Reinfeldt fick låna mitt paraply när vi rörde oss mellan ministerier, deras SAF och LO, banker och allt vad det var.

När vi sista kvällen i Wellington, hela delegationen, åt en gemensam middag var till och med Tobisson, som vanligen inte var en muntergök, på gott humör, skrattade och skämtade. Tobisson sade bland annat. "Jag har sett att du Fredrik har gått omkring med Arnes paraply hela tiden vi varit här. Jag har också sett vad det står på paraplyet. Metall avd. 86, Borås. Du vet väl hur det är i vår riksdagsgrupp. Det är jag som bestämmer utskottsplacering. Nästa mandatperiod blir det kulturutskottet för dig".

Förtroendet rasar

En ny opinionsundersökning visar att förtroendet för Fredrik Reinfeldt rasat. 42 procent av alla väljare har fått minskat förtronde, 19 procent av de moderata tycker också så. Är det någon som är förvånad?

Ja, jag är det. Jag trodde, enfaldigt nog kanske, att raset skulle varit ännu mycket större. Karln, gjorde ju inte en sak riktigt på åtta, tio dagar. Toppen, eller kanske snarare botten, var när han tillät sig säga. "Det kan ju hända att en och annan skattetrött moderat har tillåtit sig att köpa svarta tjänster.

Jaså - är det så man skall se det. Om man är moderat och skattetrött så gör man som man vill - alltså fuskar. I moderaternas Sverige verkar det räcka med att först tala om att man köpt svarta tjänster och sedan som Anders E. Borg bara säga. "Det är bara att beklaga att det blivit fel". Sedan verkar det som att alla, likt finansministern, gjorde "fel" så långt bak i tiden att förseelsen är preskiberad. Är det inte konstigt? 17 av 35 statssekreterare har fuskat på ena eller andra sättet. Alla före 2000 eller möjligen just detta är. Då säger man - Det är bara beklaga.

Friday, November 09, 2007

Majoren till Statsrådsberedningen

Så utsåg då Fredrik Reinfeldt en efterädare till Ulrica Schenströms (hon som drack för mycket vin och hånglade på krogen) efterträdare Nicola Clase (hon som köpt svartjobb för 40.000:- som visade sig vara 68.000:-).
Efterträdaren blev majoren H G Wessberg.

Wessberg har bland annat varit vice vd hos högerns främsta propagandapparat, Svenskt Näringsliv. Där var Wessberg förespråkare nummer ett för att slakta arbetsrätten, förändra relationerna mellan arbetsmarknadens parter till arbetsgivarnas fördel, kraftigt ökade löneklyftor, sänkta ersättningar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Han har ihärdigt framställt de fackliga organisationerna som maktfullkomliga. Majoren Wessberg är en riktig företrädare för gammelhögern. Nu tar han plats i Rosenbad som Reinfeldts närmste medarbetare.

Frågan är vem denna utnämning säger mest om Reinfeldt eller Wessberg?

Thursday, November 08, 2007

Skattebetalarnas förening, Gidehag

För någon dag sedan (tisdagen 6 nov.) skrev Robert Gidehag, Vd i Skattebetalarnas förening en lång artikel som gick ute på att försvara alla moderata statsråd och statssekreterare som har fifflat och bågat med både det ena och det andra. Gidehag som inte är nyansernas mästare direkt när han skriver drar bland annat till med. "I demokratier jagas inte folk som försöker leva ett drägligt liv". Antingen är Gidehag helt "blåst" eller också låtsas han bara vara det. För nog har Gidehag lärt sig vad en demokrati är. Bland annat betyder det att man följer de lagar som Sveriges Riksdag har stiftat. Det betyder exempelvis att man betalar sin tv-avgift, betalar barnflickan vitt så hon får sjukförsäkring och pensionspoäng. Samma gäller städerskorna som paret Cederschiöld anlitat.

Gidehags inlägg gick verkligen över gränsen för det rimliga. Dan Josefsson svarade i en briljant artikel i Expressen den 7 november och Expressens ledarsida samma dag skrev fyndigt "Robert, du är faktiskt inte vd för Skattesmitarnas förening. Så vitt vi vet".

Wednesday, November 07, 2007

August Palm

Detta borde jag skrivit i går den 6 november 2007. För många år sedan, kanske 30, frågade dåvarande ABF-ombudsmannen Astor Emanuelsson mig vad jag tänkte på om han sade "6 nov?"
Som alla i min ålder som läst historia i skolan svarade jag Gustav II Adolf, slaget vid Lutzen.
Visst det var rätt, men så berättade Astor om skräddaren August Palm. Visst, jag hade läst om denne socialdemokratiske pionjär. Jag hade läst om hur han kom i kontakt med de socialdemokratiska idéerna under sina gesällvandringar i Tyskland. Men vad var det nu med 6 november?

Jo, i går för 125 år sedan den 6 november 1882 höll August Palm det första socialistiska föredraget i Sverige. Detta gjorde han "Kl. 6 em. på Hotell Stockholm i Malmö". Rubriken var "Hvad Hvilja Socialdemokraterna?". Det var början. Det är vårt ansvar att bära detta vidare.

Tuesday, November 06, 2007

Köp svarta tjänster

Den borgerliga regeringens statsråd har tillsammans 33 statssekreterare till sin hjäp i det politiska arbetet. Statssekreteraren är den högste politiske tjänstemannen i varje departement.

Nu har TT kartlagt vilka och hur många av de 33 som köpt svarta tjänster. Mer än hälften 17 stycken har gjort det.
Så här är uppdelningen på de borgerliga partierna.
Av moderaternas 15 har 10 betalt för svartjobb, folkpartiet 6-4, centern 7-1 och kristdemokraterna 5-2.

Anders E. Borg (m) har tre statssekreterare. Alla tre har anlitat svart arbetskraft. Samtliga tre säger till TT att de nu informerat Borg.
Då är frågorna
Har Anders E. Borg informerat Skatteverket? Om inte kommer han att göra det? Kommer finansministern samtidigt att informera Skatteverket om att han själv köpt svarta tjänster ? Kan då Borg reda ut om det var 1998 eller som han sade först 2002 som han senast köpte dessa tjänster? Om det var 2002 har Skatteverket knappt två månader på sig innan förseelsen preskiberas. Det är dags för Mats Sjöstrand, generaldirektör på Skatteverket att sätta fart.

Förresten jag tycker det är lämpligt att de statsråd som på torsdag kommer till Riksdagen för frågestunden får frågor av den här typen.

Sunday, November 04, 2007

Reinfeldt och Cederschiöld

Det var alltså inte slut med skattefifflet. Vem trodde det skulle vara det?

Makarna Carl och Charlotte Cederschiöld har haft svart städhjälp - i 13 år.
De har snott staten, står det i tidningarna, på tiotusentals kronor i skatt. Struntprat säger jag. Anonymisera det inte så. De har snott Dig och mig på en massa pengar. Dessutom har Carl C. lurat stockholmarna på skatt till Stockholms stad under de år han var finansborgarråd. Är det inte ödets ironi.

Makarna Cederschiöld har genom moderaternas pressekr. (personen i fråga har väl fullt upp nu, gissar jag) låtit meddela att de inte kan förklara varför det köpt svart städhjälp och att de skall nu sluta med det.

Hur stöddig får man vara när man är moderat? Tydligen hur stöddig som helst, i varje fall tycks Cederschiöldarna tro det.

Saturday, November 03, 2007

Reinfeldts statsråd, statssekr. och experter

Det verkar som en del moderater, lägg märke till "en del", och moderaterna närstående personer tror sig stå över i varje fall vissa lagar. Det har vi sett i blixtbelysning det senaste året.

En liten sammanfattning

- Maria Borelius, handelsminister skulle enligt sin programförklaring "öppna dörrar för svenskt näringsliv". Det blev troligen inte så många dörrar öppnade under de åtta dagar som gick innan hon tvingades avgå. Skäl - hon hade anlitat svart arbetskraft i hemmet, struntat i att betala tv-avgift, skrivit sitt sommarhus på ett företag på skattesmitarön Jersey.

Cecilia Stegö Chilo, kom från Svenskt Näringsliv närstående Timbro, där hon var chef när hon utnämndes till kulturminister. Chilo skulle bland annat bereda mediefrågor. Problemet för henne och Reinfeldt var att hon hade inte betalt tv-avgift på 16 år. Hon hade anlitat svart hemhjälp. Mer parentetiskt - Chilo skulle också vara idrottsminister. Det hade Reinfeldt glömt tala om för henne. När hon kom till departementet och fick reda på¨detta satt hon som ett levande frågetecken.

Mikael Odenberg, försvarsminister. Honom känner jag från arbetet i Finansutskottet. Han var vice ordförande när jag var ordförande i detta utskott. Om Odenberg kan sägas några saker. Han är envis. Har han sagt en sak står han för det. Lite tjurig ibland, men på det hela taget en reko kollega.
När jag under Almedalsveckan hörde Anders E. Borg i ett nyhetsinslag tala om att ett antal miljarder skulle sparas på försvaret och man i nästa nyhetsinslag fick klart för sig att Odenberg inte hade "en susning" om detta drog jag slutsatsen att det skulle bli som Borg ville. Däremot trodde jag inte då, att detta skulle leda till Odenbergs avgång några månader senare. Att jag var klar över att Borg skulle vinna berodde på att jag redan när Borg var, först moderaternas chefsekonom och sedan kanslichef på moderaternas riksdagsgrupp, förstått vem som bestämde. Odenberg avgick och jag tycker han skall hedras för att han inte "dagtingade med sitt samvete". Odenberg var det tredje statrådet som avgått sedan högerregeringen tillträdde 11 månader tidigare.

Nu över till statssekreterarna.
Den förste av statsekreterarna som tvingades avgå var Urban Funerud som utförsäljnings- och reaminister Mats Odell utsåg månader efter att alla utom Odell visste att Carnegie, där Funerud varit ansvarig för att man följde lagar och bestämmelser, var föremål för mycket allvarlig granskning av Finansinspektionen.
Nummer två var statsminister Reinfeldts främste statsekreterare Ulrica Schenström. Hon var som alla nu vet på krogen och drack, enligt Reinfeldt för mycket vin, tillsammans med en journalist på TV 4. Efter sju sorger och åtta bedrövelser fick hon avgå. Enligt de första beskeden hade hon själv begärt sitt avsked. När man i regeringen kom underfund om att man var tvingad avskeda Schenström för att hon skulle få behålla sin lön på 84.000 i månaden under två år så lät man en jurist tala om att egentligen hade Schenström fått sparken!!

Snabbt som bara den utnämnde Reinfeldt nu Nicola Clase till sin 1:e statssekreterare och efterträdare till Schenström. Innan "bläcket hunnit torka på utnämningsblanketten" fick vi veta att Clase hade köpt svart arbetskraft för 40.000 kronor. (Så här långt kommen tog jag en paus och tittade på Text-tv. Rubriken på första nyheten var. "Clase ljög om beloppet") 40.000 har nu blivit 68.000:-. 28.000 hit eller dit kanske inte är så mycket i de kretsar det här handlar om. Vad vet jag?

Förutom dessa personer som har avgått eller troligen inom något dygn kommer att avgå (Clase) så har Anders E. Borg medgett att han haft svart arbetskraft bl.a. för städning och barnpassning. Om mitt minne inte sviker mig så sade Borg först att det var 2001 - 2002. Efter någon dag korrigerade finansministern uppgiften. Han hade nu kommit på att det var 1999. Berodde det möjligen på att preskriptionstiden på denna typ av förseelser är fem år? Jag tyckte när detta var aktuellt och jag tycker nu, att det är konstigt att Skatteverket inte kollar hur det var med årtalet.

Migrationsminister Billström har gjort samma sak som Borelius och Chilo skolkat från tv-avgiften. Har han betalt retroaktivt? Fick han böter?

Ewa Björne, handelsminister struntade i det beviljade bygglovet när hon byggde till sin villa. Länsstyrelsen har ålagt henne att göra ändringar. Om hon fått böter eller straffavgift vet jag inte.

Experter - Karin Forseke anställd av utförsäljningsministern som expert på hur man kränger bort våra gemensamt ägda företag tvingades avgå när det stort klart hur hon misskött Carnegie.
Då hade Forseke det dåliga omdömet att säga "det var oppositionens fel att hon tvingades avgå".
Låt oss nu sammanfatta
Om man är moderat minister, statssekreterare eller särskild expert så gör man tydligen så här.
Vill man inte betala tv-avgift så struntar man i det.
Vill man bygga till huset så bryr man sig inte om vad bygglovet säger.
Behöver man inreda vinden betalar man svart. (Hur mycket får vi kanske så småningom reda på)
Behöver man barnflicka eller städhjälp betalar man svart.
Är man chef för en investmentbank har man så dålig koll på verksamheten så de anställda kan "fixa till vinstsiffrorna" så bonusen stiger med flera hundra tusen.

När man gjort detta beklagar man möjligen det som skett, skäller ut journalisterna, Chilo och Reinfeldt, och sedan fortsätter man med att "jaga sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa".

Arma Sverige - Vad har vi gjort för att drabbas av detta?

Friday, November 02, 2007

Fredrik Reinfeldt och Ulrica Schenström

Fredrik Reinfeldt läger hela ansvaret för debaclet för statssekr. Schenström på - ja just det Schenström.

Då finns det några frågor.
Vem anställde henne?
Vem befordrade henne från pressekr. till statssekr.?
Reinfeldt visste naturligtvis att Schenström var bra på reklam och PR, på att plantera nyheter, på att ge "bakgrundsinformation" till journalister, men betydde detta att det var en självklarhet att hon skulle bli "1:e statssekr" i Kanslihuset?
Varför försvarade Reinfeldt Schenström i åtta, eller var det nio dagar?
Och så den grundläggande frågan - Varför skötte inte Reinfeldt sitt uppdrag.

När jag funderar på dessa saker kommer jag osökt att tänka på att det finns (eller i varje fall fanns) de, som tur var inte så många, i vårt parti som trodde att om man bara skaffar sig samma reklambyrå som moderaterna och paketerar sin politik som moderaterna så når man framgång. Själv tror jag inte att man skall sälja politik och politiska idéer som man säljer tvål, tvättmedel eller potatis.