Friday, November 09, 2007

Majoren till Statsrådsberedningen

Så utsåg då Fredrik Reinfeldt en efterädare till Ulrica Schenströms (hon som drack för mycket vin och hånglade på krogen) efterträdare Nicola Clase (hon som köpt svartjobb för 40.000:- som visade sig vara 68.000:-).
Efterträdaren blev majoren H G Wessberg.

Wessberg har bland annat varit vice vd hos högerns främsta propagandapparat, Svenskt Näringsliv. Där var Wessberg förespråkare nummer ett för att slakta arbetsrätten, förändra relationerna mellan arbetsmarknadens parter till arbetsgivarnas fördel, kraftigt ökade löneklyftor, sänkta ersättningar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Han har ihärdigt framställt de fackliga organisationerna som maktfullkomliga. Majoren Wessberg är en riktig företrädare för gammelhögern. Nu tar han plats i Rosenbad som Reinfeldts närmste medarbetare.

Frågan är vem denna utnämning säger mest om Reinfeldt eller Wessberg?

No comments: