Sunday, November 25, 2007

Erlandercitat 2

Tage Erlander skriver i det citat jag valt i dag om ett tal som Ernst Wigforss höll i nov. 1922.
Läs och begrunda. Finns det en aktuellare uppmaning än denna till oss som nu är verksamma?

Inget paradis i historien
Det finns intet paradis i början av mänsklighetens historia, och det finns intet vid dess slut. ....... Vart släkte har att lösa sina egna problem.

Det inflytande vi kunde öva på framtiden, det utövar vi genom att ändra den verklighet som just nu är ------ Idén om framtiden ----- blir ------en ledstjärna att ställa kursen efter, en hjälp att finna bästa utvägen ur ögonblickets svårigheter. Men det låter oss också gå in som led i släktets stora sammanhang, ger våra dagliga strävan en djupare innebörd och vårt liv en rikara mening.


Erlanders memoarer del 1, sid 130, 131.

No comments: