Tuesday, November 20, 2007

Skatteverket och Anders E. Borg

I söndags lovade jag att skriva ett brev till generaldirektören i Skatteverket och fråga om Mats Sjöstrands medarbetare kollat om det var 2002, som Borg sade först, eller 1998 som han ändrade sig till efter några dagar, som han köpte svarta tjänster.

Brevet är skrivet och avsänt till Skatteverket i Solna. Det bör väl bli diariefört i morgon onsdag eller senast torsdag.

I brevet frågar jag Generaldirektören "Det kan väl inte räcka med att säga. Det är bara att beklaga att det blivit så". Jag gör också Mats Sjöstrand uppmärksam på att om det var 2002 så har Skatteverket bara en dryg månad på sig innan förseelsen preskriberas.

No comments: