Sunday, November 18, 2007

Odells ekonomiskola 9

Odell ständigt denne Odell.

Torsdag 15.11. 2007. I Svenska Dagbladet kunde man läsa att utförsäljnings- och reaministern utsett en efterträdare till Karin Forseke. Hon som skyllde sin avgång på oppositionen, när hon efter Finansinspektionens fullständigt förödande kritik tvingades lämna uppdraget som Odells närmsta rådgivare vid utförsäljningen av hela eller delar av sex framgångsrika företag som svenska folket äger gemensamt. Problemet för Odell var bara att moderaterna och centerpartiet enligt SvD inte godkände det val Odell gjort.

Fredag den 16.11. 2007. Odell meddelar vid en presskonferens att Bengt-Åke Nilsson efterträder Karin Forseke som ordförande i den grupp som skall råda regeringen när de skall sälja ut våra gemensamma ägodelar i form av sex bolag bl.a. bolåneföretaget SBAB, som genom åren sparat hundratals miljoner åt svenska egna hemsägare och Nordea.
Vid presskonferensen säger reaministern att svenska folket kan känna sig trygga med Nilsson som utförsäljningschef. Det intressanta är att Odell formulerade sig likadant när han presenterade Forseke, tidigare vd för skandalföretaget Carnegie.

Lördag 17.11. 2007. Dagens Nyheter skriver "Ny säljchef har tveksam aktieportfölj" Bengt-Åke Nilsson äger bland annat aktier värda en miljon kronor i Handelsbanken, som enligt DN är tänkbart köpkandidat av både SBAB och Nordea. I rådet, som Nilsson skall vara ordförande för, ingår också Lars Grönstedt, ordförande i Handelsbanken. Nilsson säger enligt SVT Text. "Mina poster är relativt blygsamma". Ja, ja en miljon hit eller dit är kanske inte så mycket för Nilsson, men för de flesta är så mycket pengar allt annat än blygsamt.
Utförsäljningsrådet skall träffas under den kommande veckan för att diskutera jävsfrågor, säger Nilosson. - De har säkert en hel del att diskutera.
Han har det inte lätt Mats Odell. Uppe på skandalerna med Forseke och Funerud och problemen med att få fram en ny utförsäljningschef, skall läggas, även om Odell fullständigt nonchalerar detta, det kompakta motståndet från en överväldigande majoritet av svenska folket mot att den borgerliga regeringen med Odell i spetsen säljer ut det vi äger gemensamt.

Som sagt - Odell ständigt denne Odell.

No comments: