Sunday, November 18, 2007

Skatteverket - Om Borgs köp av svarta tjänster

Skatteverket
Att: Gd Mats Sjöstrand

När Anders E Borg i oktober 2006 utsågs till finansminister tvingades han erkänna efter frågor från journalister att han anlitat svart arbetskraft. "Det är bara att beklaga att det blivit så" var Borgs "förklaring". När journalisterna frågade vid vilken tidpunkt Borg köpt svarta tjänster svarade han första gången han fick frågan - 2002. När frågan kom upp igen några dagar senare var det 1998. Vad hade hänt under mellantiden? Hade någon talat om för Borg att om köpet gjorts 1998 var förseelsen preskiberad.
Om det däremot var 2002 har Skatteverket ytterligare en och en halv månad att agera.
För det kan väl inte vara så att det räcker med "Det är bara att beklaga att det blivit så"?

Med detta som bakgrund har jag en kort och enkel fråga till Skatteverkets generaldirektör.
Har Skatteverket kollat hur det var med finansministerns köp av svarta tjänster? Var det 1998 eller 2002?

Denna text kommer jag att sända som brev till Skatteverket i morgon måndagen den 19.11. 2007.

No comments: