Wednesday, November 07, 2007

August Palm

Detta borde jag skrivit i går den 6 november 2007. För många år sedan, kanske 30, frågade dåvarande ABF-ombudsmannen Astor Emanuelsson mig vad jag tänkte på om han sade "6 nov?"
Som alla i min ålder som läst historia i skolan svarade jag Gustav II Adolf, slaget vid Lutzen.
Visst det var rätt, men så berättade Astor om skräddaren August Palm. Visst, jag hade läst om denne socialdemokratiske pionjär. Jag hade läst om hur han kom i kontakt med de socialdemokratiska idéerna under sina gesällvandringar i Tyskland. Men vad var det nu med 6 november?

Jo, i går för 125 år sedan den 6 november 1882 höll August Palm det första socialistiska föredraget i Sverige. Detta gjorde han "Kl. 6 em. på Hotell Stockholm i Malmö". Rubriken var "Hvad Hvilja Socialdemokraterna?". Det var början. Det är vårt ansvar att bära detta vidare.

No comments: