Sunday, November 25, 2007

Littorin och sysselsättningen

I veckan fick vi se vad Littorins skryt om hur antalet sysselsatta ökar är värt.

Statistiska Cantralbyrån (SCB) visar i sin Arbetskraftsundersökning (AKU) att under socialdemokraternas senaste år i regeringsställning okt 2005 - 0kt 2006 ökade antalet sysselsatta med 153.000 personer. Sedan kom Reinfeldt och Littorin. Under året okt 2006 - okt 2007 var motsvarande siffra 81.000.

Detta visar bland annat att det är inte försämringar för arbetslösa genom höjd avgift till a-kassan och slopad avdragsrätt som ger så fantastiska resultat som borgarna säger.

No comments: