Monday, November 26, 2007

De bluffar om fusket

Den rubrik jag använt är en direkt avskrivning från Aftonbladet.

För ungefär en månad sedan talade "jagfickenslängavutbrändhetmenvarhemmaochsovtredygn ochblevbrastatsrådet Christina Husmark Pehrsson om att 22 och halv procent av de utbetalda ersättningarna för vård av sjukt barn (VAB-dagar) var felaktiga.

Jag frågade då på min blogg om Husmark Pehrsson var alldeles säker på att det var 22.5, inte 22.4 eller 22.6? Jag undrade också varifrån hon fått procenttalet. Var det möjligen Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv som stått till tjänst?

Nu har vi fått reda på att de där siffrorna var lika dåligt underbyggda som statsrådets diagnos om sin egen "utbrändhet". I en fantastiskt bra artikel "De bluffar om fusket" i Aftonbladet, Kultursidan, 19.11. visar Petter Larsson att FUT-delegationens (FUT =Delegationen mot felaktiga utbetalningar) siffror inte ens är värda pappret de är skrivna på. Icke desto mindre basunerade tidningar och etermedia ut att "Fusk och missbruk kostar 18-20 miljarder kronor i bidragssystemen". Petter Larsson visar att de s.k. experterna själva med sina "mörkertal, genomsnittsberäkningar" och ibland rena gissningar ger underlag för att de där 18 - 20 miljarderna kan vara allt mellan 8 och 26 miljarder. Så dåligt arbete har FUT-delegationen gjort.

För att inget missförstånd skall råda.
Allt fiffel och båg skall bekämpas. Jag har själv varit med och aktualiserat frågan om denna delegation. Dessutom bör mitt arbete med moral- och etikfrågor under många år visa att jag inte nonchalerar dessa frågor.

Men - någon måtta måste det ändå vara.
Hur FUT kan lämna ifrån sig ett så erbarmligt dåligt arbete kan jag ine begripa. Har de ingen skam i kroppen. Och journalisterna - livat och glatt talar de om bidrag när huvuddelen av det som studerats handlar om försäkringssystem. De glömmer också relatera till hur stora dessa system är. Från ålderspensions-, sjukförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, förtidspensionssystemen för att nämna några exempel på trygghetssystemen betalas ut mer än 500 miljarder per år. Om vi nu tar FUT:s siffror, allt mellan 8 och 26 miljarder så innebär det i procent 1.6 till 5.2 procent. Man tar sig för pannan. Är det bara ett rent beställningsarbete åt det där statsrådet? Ja, du vet vem jag menar - hon som var hemma och sov i tre dygn.

Jag skall ge dig en annan jämförelse. Skatteverket brukar säga att skatteundandragandet är 100 - 150 miljarder. I procent motsvarar det 8 - 12 procent ungefär.
Eller en procentsiffra till. Av de borgerliga statssekreterarna har 48.5 procent vidgått att de köpt svarta tjänster eller fifflat på annat sätt. Hur många av statsråden som gjort samma sak vet vi inte. Dels har några fått avgå, dels har några, med Anders E Borg i spetsen, sagt "ja det är bara att beklaga att det blev så". Skatteverket eller statsministern tycks inte bry sig. I varje fall inte offentligt.

En sak vet vi däremot. Detta är en kampanj, ja inte det med skattefifflet utan det de kallar bidragsfusket. Det är ett sätt, från framför allt moderaterna, att undergräva förtroendet för trygghetssystemen. I detta spel, denna kampanj deltar många. En statlig utredning missbrukar ord - försäkringar blir bidrag och spekulationer, gissningar framställs som fakta och massmedia "rapar" bara upp vad utredningen och hon jagfickensläng...........statsrådet säger utan att granska, räkna, tänka.

Mitt råd - läs Petter Larssons artikel. Där har Du argumenten.

No comments: