Friday, November 23, 2007

Miljöministern 2 X 130.000:-

Andreas Carlgren, miljöminister i den högerledda regeringen upptaxeras av Skatteverket med över 130.000 kronor för inkomståret 2006. Huvuddelen av det som Carlgren inte deklarerat var inkomsträntor.
Förra året rapporterade Ekot att han fick 130.000 kronor för mycket i inkomstgaranti på grund av att Carlgren lämnat felaktiga inkomstuppgifter.

Förargligt förbiseende sa´ Carlgren. Att glömma 130.000 kronor två gånger och kalla det "förargligt förbiseende" är väl helt i klass med finansministerns förklaring till de svarta tjänster han köpt. "Det är bara att beklaga" sa´Anders E. Borg.

No comments: