Tuesday, November 06, 2007

Köp svarta tjänster

Den borgerliga regeringens statsråd har tillsammans 33 statssekreterare till sin hjäp i det politiska arbetet. Statssekreteraren är den högste politiske tjänstemannen i varje departement.

Nu har TT kartlagt vilka och hur många av de 33 som köpt svarta tjänster. Mer än hälften 17 stycken har gjort det.
Så här är uppdelningen på de borgerliga partierna.
Av moderaternas 15 har 10 betalt för svartjobb, folkpartiet 6-4, centern 7-1 och kristdemokraterna 5-2.

Anders E. Borg (m) har tre statssekreterare. Alla tre har anlitat svart arbetskraft. Samtliga tre säger till TT att de nu informerat Borg.
Då är frågorna
Har Anders E. Borg informerat Skatteverket? Om inte kommer han att göra det? Kommer finansministern samtidigt att informera Skatteverket om att han själv köpt svarta tjänster ? Kan då Borg reda ut om det var 1998 eller som han sade först 2002 som han senast köpte dessa tjänster? Om det var 2002 har Skatteverket knappt två månader på sig innan förseelsen preskiberas. Det är dags för Mats Sjöstrand, generaldirektör på Skatteverket att sätta fart.

Förresten jag tycker det är lämpligt att de statsråd som på torsdag kommer till Riksdagen för frågestunden får frågor av den här typen.

No comments: