Saturday, November 24, 2007

Erlandercitat 1

När jag senast träffade Christer Persson, tidigare LO-ekonom, pol.sak SB, planeringschef Soc.dep. m.m., citerade jag, när vi resonerade om den aktuella politiska situationen Tage Erlander. Citatet jag använde har jag talat om i mängder av anföranden under årens lopp. Det lyder så här - "Adelsmärket på en god politiker är han inte slickar på fingret, sticker upp det i luften och känner efter hur det blåser, utan han sätter sig tillsammans med sina kamrater och resonerar om vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt och sedan går man ut och bildar opinion för det".(Att jag skrivit rättfärdigt med fet stil beror på att jag vill särskilt trycka på det ordet eftersom det är så typiskt Erlander)

Christer tyckte citatet var bra och undrade var Erlander skrivit det. I sina memoarer var svaret. Jag lovade, att jag skulle tala om exakt var och åkte hem och letade. Nu har jag använt alla ledigar stunder den senaste veckan och ändå inte hittat orden jag sökte. Jag trodde först att jag bara skulle ögna igenom sidorna, men jag blev så "tagen" så det blev så att jag läste allt, mer eller mindre noga. Så småningom skall jag säkert kunna ge ordentligt besked till Christer Persson. Jag har under åren lopp läst alla sex delarna i Tage Erlanders memoarer, vissa av dem flera gången. Just för att de är så bra så tänkte jag här på bloggen under en tid framåt dela med mig av en del, som jag tycker intressanta formuleringar. Dessutom har jag en baktanke att fler skall bli intresserade och läsa dem. Jag tror att de är slut, även på förlaget, men ibland kan man hitta dem på "loppis". Tro mig de är läsvärda.

Efter denna långa inledning några citat från del 1, 1901 - 1939.

Av praktiska skäl måste vi överlämna själva beslutsfattandet till våra representanter. Men det är våra beslut de skall fatta. De är våra förtroendemän. (sid 15)

Vill man hålla demokratin levande och frisk finns det ingen viktigare uppgift än att få tillbaka den känsla av samhörighet mellan förtroendemän och väljare som fanns, när demokratin var ung. (sid 16)

Den förtroendevalde måste i varje situation ha en noggrann övensstämmelse mellan vad han tänker och vad han gör. Tanken, ordet och gärningen måste av både honom själv och av medborgarna uppfattas som en enhet. (sid 17)

No comments: