Saturday, December 15, 2007

Svenska avtal i Sverige

I den kommande veckan (18 dec.) kommer utslaget i EG-domstolen om det s.k. Vaxholmsfallet.

Då får vi besked.
Skall den svenska modellen få gälla i Sverige? Kommer parterna på arbetsmarknaden även i fortsättningen att genom kollektivavtal kunna bestämma hur det skall vara med löner, arbetsvillkor etc. på arbetsmarknaden eller skall vi tvingas till lagstiftning om minimilöner och allt det andra som nu sluts avtal om?

Om EG-domstolen går emot Byggnads tycker jag att det är skäl för att vi skall lämna EU.

2 comments:

Kerstin said...

Och nu har skälet infunnit sig.
Kerstin

Nils Dacke said...

Hej Arne,

så långt räckte internationell solidaritet i verkligheten, dvs inte alls.

Varför ska Sverige få behålla sitt skråväsende i ohotad form? Detta skråväsende är en rest från tiden då byggsektorn var Sveriges Keynanska lerklump att anpassa till konjunkturen. På köpet fick vi världens högsta byggkostnader och ett fack som får Nord-Koreas fackförening att likna en syjunta.