Saturday, December 29, 2007

Kränker avtalsfrihet, snor pengar

Två, eller möjligen tre dagar före julafton meddelade statsrådet Christina Husmark Pehrsson (m), att regeringen har för avsikt att förbjuda både kollektiva och privata sjukförsäkringar som ger den som är långtidssjuk mer än 75 procent i ersättning.

Husmark Pehrsson har hittills varit mest känd för sitt minst sagt stolliga yttrande om utbrändhet. Hon sade "Jag har själv drabbats av en släng av utbrändhet, men jag var hemma och sov i tre dygn och sedan var jag botad"

Nu är frågan kommer detta yttrande, att vara det som hon är mest känd, eller kanske ökänd för eller blir det möjligen för att hon kommer att lägga den proposition som förbjuder arbetsmarknadens parter att träffa avtal som intge passar paktregeringen. Det är nämligen innebörden i det förslag som hon presenterade dagarna för jul.

Svenskt Näringsliv protesterar. "Var och en skall ha frihet att själv avgöra vilket skydd man vill ha" säger företrädare för den organisationen.

"Det är en attack mot den fria avtalsrätten. En allvarlig kränkning", anser TCO:s ordförande Sture Nordh

Saco:s ordförande Anna Ekström kallar förslaget "ett ingrepp i avtalsfriheten".

Jag har ännu inte sett någon som pekat på att än en gång "snor" en borgerlig regering pengar från löntagarna. Anders E Borg har säkert förstått det, men bryr sig tydligen inte. Kan inte någon tjänsteman i Kanslihuset tala om för statsrådet som var utbränd, men botade sig själv genom att sova i tre dygn, Husmark Pehrsson, att många löntagare i förhandlingar avstått en del av löneutrymmet för att få en kollektiv sjukförsäkring som skall tillkomma dem om de blir långvarigt sjuka?

Antingen begriper inte Reinfeldt, Husmark Pehrsson, Anders E Borg, Littorin alla (m), Maud Olofsson (c), Göran Hägglund (kd), Jan Björklund (fp) och alla de andra i regeringen, att de är på väg att "sno" pengar som löntagarna har förhandlat sig till, eller, vilket kanske är troligare, de bryr sig inte.

No comments: