Friday, December 28, 2007

Direktörsfrälset

Onsdagen den 19.12. friades Skandia-Peterson.
van der Kwast hade åtalat Peterson för trolöshet mot huvudman. Åklagaren anklagade Peterson för att självsvåldigt slopat taket för ett av Skandias bonusprogram. Detta yrkande stöddes av de tidigare ordförandena Lars Ramqvist och Bengt Braun.

Det hjälpte inte för i en del frågor under rättegångsdagarna mindes inte herrar Ramqvist och Braun. På andra punkter var styrelseprotokollen så dåligt skrivna att det inte gick att med säkerhet utläsa vad styrelsen fattat för beslut.

Lade Du märke till vad jag skrev?

Styrelseprotokollen i Skandia var så dåliga att det inte gick att utläsa vilka beslut styrelsen fattat.

Men 3.500 miljoner (lika mycket som 240 undersköterskor har i livsinkomst) i bonus åt olika håll lyckades dessa herrar sätta sprätt på. Vem fick betala? Det fick naturligtvis försäkringstagarna i Skandia göra.

En sak kan vi väl i varje fall slå fast och vara överens om. Moral det kan de här direktörerna inte ens stava till. Men stöddiga kan de vara.

Vågar vi hoppas på att ekonomijournalisterna äntligen börjar granska näringslivets företrädare och inte bara "rapa upp" vad direktörerna säger. Tyvärr är jag rädd att det är en from förhoppning.

P.S. Våren 2007 ledde jag som cirkelledare hos ABF två cirklar i bland annat protokollskrivande. ABF kanske skall erbjuda Ramqvist och Braun att delta i en sådan cirkel. Om jag kommer att leda den cirkeln lovar jag att lära herrarna att de skall granska protokollet innan de genom att skriva under justerar det.

1 comment:

Lars Rudström said...

Bra skrivet! Hela "Skandia-affären" är en skam för svenskt näringsliv. Finns inga ursäkter för någonting av det som där skedde. RUTTET är ordet! RUTTNA var också alla de som satt i såväl direktionen som i styrelsen. Detta säger jag i egenskap av mångårig industriledare inom svenskt näringsliv. Fan, kunde de inte ens skriva styrelseprotokoll på ett vettigt sätt!
Nu har den affären även blivit en skam för svenskt rättsväsende. Detta var dock inte någon överraskning för mig.