Saturday, December 15, 2007

Arbetsfördelningen i regeringen????

Hur är arbetsfördelningen i borgarregeringen ?

I somras tog Anders E. Borg i praktiken över försvarsministerposten med sitt uttalande under politikerveckan på Gotland. Resultatet blev, efter några veckor, att Mikael Odenberg avgick. Nu när Andreas Carlgren är på Bali och "slickar i sig" allt beröm Sverigve får för framgångarna för svensk miljöpolitik (allt genom insatser från den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen fram till hösten 2006 och den socialdemokratiska regeringen). Samtidigt som detta sker låter Borg, genom sina "experter" i finansdepartementet, meddela, att det som Al Gore, FN:s klimatpanel och andra berömmer Sverigen för är fel. Vi skall bekämpa klimatförändringarna på ett helt annat, ännu ej redovisat, sätt.

Nu är frågan - när avgår Carlgren?
Inte förrän svenska folket kastar ut honom är mitt tips. Carlgren har inte så mycket "krut i sig" , att han gör som Odenberg när han blir överkörd.

No comments: