Thursday, December 27, 2007

Domen hotar den svenska modellen

Tisdagen den 18.12. kom så domen från EG-domstolen.

Enligt domstolen hindrar våra lagar facket att kräva och genom stridsåtgärder slåss för likvärdiga kollektivavtal för svenska och utländska företag verksamma i Sverige. Om inte paktregeringen (m, c, fp, kd) lägger fram ändringsförslag som riksdagen ställer sig bakom får svenska och utländska företag olika villkor på den svenska arbetsmarknaden. Detta kommer att leda till försämringar, ja ren och skär löne- och arbetsvillkorsdumping.

Men så skulle det ju inte bli sade Sveriges chefsförhandlare Ulf Dinkelspiel när villkoren för vårt medlemsskap förhandlades fram. "I Sverige kommer svenska lagar och svenska avtal att gälla" försäkrade han. Kan inte någon journalist leta rätt på den mannen och be om hans kommentar och fråga honom varför han ljög för oss?

Den ende som verkar riktigt glad är direktören för Svenskt Näringsliv Urban Bäckström. Jag tror han "skjuter sig själv i foten". Rakt på sak - Bäckströms inställning är "korkad". Om inte förändringar görs så kommer arbetsgivarbossen och vi andra, att bland allt annat, få uppleva fler konflikthot och flera både lagliga och olagliga konflikter. Det tjänar ingen på, men någonstans går gränsen för vad som kan accepteras. I Sverige vill vi ha den Svenska modellen och alla hot mot den kommer att leda till motsättningar och strider. Dessutom, och det borde till och med Urban Bäckström förstå, så kommer en sådan utveckling att vara negativ för de seriösa företagen. Varför tiger alla de seriösa företagsledarna still? Res Er bildligt talat upp och säg ifrån.
Urban Bäckström går inte Era ärenden i dessa frågor. Ryt till!

"Fritt fram för lägre bygglöner" är rubriken på SVT:s textsida i dag, 27.12. 2007.
"Domstolen har underkänt den svenska lagstiftningen. Därför är det Vilda Västern där ute" säger Jörgen Hettne, forskare i EU-rätt.

Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister och Maud Olofsson, näringsminister och vice statsminister anser, av massmedia att döma, att det inte behövs några svenska lagändringar. Hur var det han sade Jörgen Hettne? Jo - "Därför är det Vilda Västern där ute".

Nu bör vi i svensk arbetarrörelse ta striden. Vi skall inte vika ner oss. Låt oss slåss för

att i Sverige skall svenska kollektivavtal gälla
att den svenska modellen att genom avtal reglera inte bara löner utan också övriga anställningsvillkor skall gälla lika för alla, svenska som utländska företag och dess anställda

Om vi inte tar den striden och vinner den så är EU-medlemsskapet definitivt kört bland "vanligt folk".Jag har tidigare ( den 15.12.) sagt att om EG-domstolens utslag går emot Byggnads är det skäl nog att lämna EU. Jag har fortfarande samma grundläggande inställning, men det finns nog en annan väg som vi i arbetarrörelsen kan pröva först för att då finns det nog större chanser att få majoritet.

Låt oss kräva att Sverige inte skall ratificera Lissabonsfördraget förrän denna fråga är löst. Som Du vet är det så, att om inte alla ratificerar fördraget så gäller det inte.

Låt oss ta striden och låt oss ta den nu!

1 comment:

Lars Rudström said...

Arne, som är en hedervärd gammalsosse (jag menar ärligt det) - en av de få idag - lutar sig tillbaka mot lagen. Den lag (om kollektivavtal)han hänvisar till kom ikraft efter att LO och TCO inte lyckades komma fram enligt den omhuldade, nästan religiösa, förhandlingsvägen med SAF då det begav sig. Det är en lag Arne, och EU-ländernas nationella lagar kan överridas av EU pga de olika "direktiven" som SAP och Ingvar Carlsson skrev under innan borgarna kom till makten under den hektiska tiden i början av 90-talet. Skyll inte på en töntig Dinkelspiel i detta fall. Snacka med IC i Borås i stället, kanske på hans semester!
Hur kommer det sig att så många socialister kör japanska, kinesiska och sydkoreanska bilar i Sverige idag? Om man utför tjänsten för en produkt i sitt eget hemland till lägre kostnader (och exporterar) än i Sverige, varför inte acceptera internationell konkurrens även av tjänster inom landet. Självklart driver detta ner tex byggnadskostnaderna i Sverige. Det blir inte bra för byggnadsarbetarna, men bra för kunden. Hur klarar sig den svenske byggnadsarbetaren i Baltikum?
Jag förstår din frustration, men vad är alternativet?