Wednesday, December 26, 2007

Littorin i Aktuellt

Aktuelltredaktionen hade ringt runt och kunde visa att i 80 av landets kommuner hade kostnaderna för socialbidrag ökat. Med detta som bakgrund hade man bjudit in Sven Otto Littorin och kommunalrådet Stig Henriksson (v). Aktuellet hävdade att ökningen i första hand beror på att allt fler hamnar utanför trygghetssystemen. Man får varken a-kassa eller sjukpenning.

Littorin visade upp det, som jag menar är hans verkliga attityd. Rå och kall. Han har försökt framställa sig som "kollektivavtalskramare" och uppmanat folk att inte lämna a-kassan.
Samtidigt har han medverkat till att allt fler inte har råd vara med, dels genom att avdragsrätten för a-kasseavgiften slopats, dels genom att se till att avgiften dramatiskt höjts.
(Arbetsgivarna får däremot dra av avgiften till sina organisationer, men det förvånar väl ingen.)

Gång på gång ifrågasatte Littorin Aktuellts uppgifter och skyllde på att det var kostnaderna för flyktingmottagning som lett till ökningen. När Jarl Alfredius då påpekade att Aktuellt räknat bort flyktingmottagningen försökte Littorin ljuga bort sanningen.

Arbetsmarknadsministern är kallhamrad och dessutom en bluffmakare som dribblar med sanningen när det passar hans argumentation. - Men han kommer att få det värre.

När lågkonjunkturen kommer, och den kommer var så säker, kommer Littorin att ställas inför nya sanningar. Snart har 400.000 löntagare på grund av de skäl jag nyss nämnt, slopad avdragsrätt och dramatiskt höjda egenavgifter, lämnat a-kassan och kommer att stå där utan försörjning. Då kommer kostnaderna för socialbidrag att öka dramatiskt i långt mer än 80 kommuner och framför allt kommer det att leda till många mänskliga tragedier.

Littorins arbetsmarknadspolitik är rå och innehåller element av tvångskaraktär, men det lär han väl inte erkänna. Nya orättvisor, ökade klyftor och ännu sämre ekonomi för arbetslösa kommer inte att kunna pratas bort inte ens av pr-gubben, statsrådet Sven Otto Littorin.

No comments: