Tuesday, February 02, 2010

"Snacksalig" statssekreterare fortsättning

För några dagar sedan, den 30.1., tillät jag mig att ha några synpunkter på en av statssekreterarna på Finansdepartementet, Hans Lindblad.

I går den 1 februari fick jag ett e-brev från denne Lindblad. Så här skrev han.

"snacksalig

Hej

Jag tycker att du borde frågat mig först om jag var rätt citerad innan du uttalar dig.

Med vänlig hälsning/Regards
Hans Lindblad
Statssekreterare/State Secretary
Finansdepartementet/Ministry of Finance
103 33 Stockholm
Sweden"

Jag har i dag svarat Lindblad så här

"Statssekreterare Hans Lindblad
Finansdepartementet

snacksalig

Du tycker att jag borde frågat Dig först innan jag uttalar mig.

Skall jag varje gång en statssekreterare, ett statsråd,en pressekreterare citeras i massmedia ringa eller på annat sätt kontakta personen ifråga för att få reda på om det som massmedia rapporterar är korrekt? I det aktuella fallet är det lämpligare att Du tar kontakt med SVT om Du inte är nöjd.

Det är bättre att Du svarar på de frågor som är riktade direkt till Dig.

Lämnade statssekreterare Lindblad rapporten till FBI? I så fall på vems uppdrag?
Uttalade sig statssekreteraren på regeringens vägnar ?

Är det inte lite väl magstarkt att Du som borgerlig statssekreterare skall tala om för mig vad jag bör eller inte bör göra ?

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
f.d. riksdagsledamot (s) och ordf. i Finansutskottet

P.S. Eftersom jag utgår ifrån att Du följt reglerna och diariefört Ditt e-brev till mig och det därmed är offentligt lägger jag ut Ditt brev och mitt svar på min blogg

No comments: