Monday, February 08, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 75:e gången

I dag var vi sju kamrater från Prote(S)trörelsen på Stora Torget kl. 12.00-13.00.

På vårt flygblad stod det i dag

"De borgerliga partierna säger ja till byggnation vid våra stränder

Vi kräver:
Stränderna ingår i allemansrätten. Värna strandskyddet".

Som vanligt blev vi i huvudsak vänligt mottagna och fick vara med om många trevliga och uppmuntrande samtal.

Men en person skiljde sig verkligen från mängden. Ett borgerligt kommunalråd i Borås var alldeles rosenrasande. Han var så arg så han kunde inte ens läsa innantill vår korta text.

Han var så upprörd så jag fick påminna honom i all vänlighet om att de borgerliga partierna i riksdagen faktiskt ändrat strandskyddslagen.

No comments: