Sunday, February 07, 2010

Dåliga och giriga direktörer

Den 4 februari skrev jag några rader om "de giriga direktörerna".

Direktörerna har från 2006 till 2008 ökat sina löner med i genomsnitt 47.726 kronor per månad. Detta är 30 gånger så mycket som de anställda i de företag dessa direktörer leder fått. För dem inskränker sig ökningen till 1.600 kronor på samma period.

Joakim Horsing undrar i en kommentar om jag vill se sänkta löner för direktörerna eller höjda för industriarbetarna.

Det är frestande att svara - Gissa?

Naturligtvis anser jag att det vore bra om industriarbetarna får högre lön, men det är en fråga för parterna på arbetsmarknaden. Däremot förbehåller jag mig rätten att anse att en chef som skaffar sig en inkomstökning som är 46 ggr så hög som de anställda i företaget han leder är en dålig förebild. Detta alldeles särskilt när de arbetsgivarorganisationer som direktörerna sitter i styrelsen för, går ut med ett nollbud inför avtalsförhandlingarna. GIRIGHET var ordet. DUMT är ett annat ord som passar i sammanhanget. FLATHET från aktieägarna är ett tredje nyckelord.

1 comment:

Anonymous said...

Frågan är ju inte riktigt så dum som den kan verka, eller hur?