Thursday, February 04, 2010

De giriga direktörerna

Dagens Arbete, februarinumret "avslöjar" stordirektörernas girihet.

"Och vad jag säger är att nästan alla i näringslivet har en fast lön, en rörlig lön och någon form av långsiktigt incitamentsprogram, det kan vara optioner och sedan har man pensioner. Om man lägger ihop allt det där får man väldigt olika siffror".

Detta är tidigare vd och koncernchefen i Atlas Copco Gunnar Brocks förklaring till att hans lön ökade från 9 miljoner 2006 till 22.5 miljoner 2008. Ja, du läste rätt "nästan alla i näringslivet". Brock måste vara "stendöv" och okunnig/okänslig eller också är det så att för honom är näringslivet faktiskt bara direktörer. Det är första reflektionen jag gör. Den andra är att direktörerna för de största svenska företagen, de direktörer som sitter i arbetsgivarorganisationernas styrelser utom att vara giriga också är lite "korkade" och faktiskt ansvarslösa mot de företag de är satta att sköta.

Så här tänker jag.
Från 2006 till 2008 fick industriarbetarna i vårt land en löneökning på i genomsnitt 1.600 kronor. De ledande direktörerna fick 30 gånger så mycket 47.726 under samma tid. Uppe på detta har dessa direktörer nu mage att kräva ett nollavtal i de förhandlingar som snart startar.
Funderar aldrig aktieägarna på vad det långsiktigt betyder för deras företag att cheferna får fullständigt hutlösa ersättningar?
Förstår de inte att detta är till skada för företagen ? Och faktiskt - också till skada för vårt land.

1 comment:

Anonymous said...

Är det sänkta löner för direktörerna eller höjda lönér för industriarbetarna du vill se?

Vänligen,
Joakim